Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวดี!! กศจ. ระยองเตรียม เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 จำนวน 16 วิชาเอก 51 อัตรา

ข่าวดี!! กศจ. ระยองเตรียม เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 จำนวน 16 วิชาเอก 51 อัตรา ข่าวดี!! กศจ. ระยองเตรียม เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 จำนวน 16 วิชาเอก 51 อัตรา

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ…

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....กำหนดให้โรงเรียนต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินงานอื่นที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสม

ตั้งคณะกรรมการเคลียร์ปัญหา เบี้ยประกัน ช.พ.ค.…

ตั้งคณะกรรมการเคลียร์ปัญหาเบี้ยประกัน ช.พ.ค. พร้อมเปิดเสรีแข่งขัน บริษัทประกัน ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ต่อข้าราชการครู

Advertisement

สพฐ. ปรับหลักเกณฑ์ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าจบ ม.6 ต้องผ่านเกณฑ์ B2

สพฐ. ปรับหลักเกณฑ์ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าจบ ม.6 ต้องผ่านเกณฑ์ B2

ศธ.เผยแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2563-2565 ควบรวม 5,447 โรงเรียน

ศธ.เผยแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2563-2565 ควบรวม 5,447 โรงเรียน ศธ.เผยแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2563-2565 ควบรวม 5,447 โรงเรียน

เช็กด่วน !!! กรมบัญชีกลาง  เพิ่ม 2 รายการ ยารักษา  โรคมะเร็ง และโลหิตวิทยา จ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล…

เช็กด่วน !!! กรมบัญชีกลาง  เพิ่ม 2 รายการ ยารักษา  โรคมะเร็ง และโลหิตวิทยา จ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ในระบบ OCPA ไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 16 ธ.ค. 62 นี้