Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข่าวการศึกษา

เช็คที่นี่ !! ค่าลดหย่อนบุตร  ปี 2562 บุตรของท่าน ลดหย่อนภาษี ได้ 30,000 บาท หรือ  60,000 บาท

เช็คที่นี่ !! ค่าลดหย่อนบุตร  ปี 2562 บุตรของท่าน ลดหย่อนภาษี ได้ 30,000 บาท หรือ  60,000 บาท

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด  แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ของ…

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด  แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ของ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - 2561

เปิดระบบรับสมัครสอบแข่งขันฯ บรรจุรับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร

เปิดระบบรับสมัครสอบแข่งขันฯ บรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร

Advertisement

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย

ข่าวดี!! ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3 มาอีก 2 ล้านสิทธิ์ คาดให้ลงทะเบียนสิ้นเดือนพ.ย.

ข่าวดี!! ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3 มาอีก 2 ล้านสิทธิ์ คาดให้ลงทะเบียนสิ้นเดือนพ.ย. ข่าวดี!! ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3 มาอีก 2 ล้านสิทธิ์ คาดให้ลงทะเบียนสิ้นเดือนพ.ย. ชิมช้อปใช้ เฟส 1 เฟส 2

ชมรมครูฯ สนับสนุน ผู้ยื่นหนังสือ ให้มีการทบทวน เบี้ยประกัน เงินกู้ ช.พ.ค.

ชมรมครูฯ สนับสนุน ผู้ยื่นหนังสือ ให้มีการทบทวน เบี้ยประกัน เงินกู้ ช.พ.ค. ชมรมครูฯ สนับสนุน ผู้ยื่นหนังสือ ให้มีการทบทวน เบี้ยประกัน เงินกู้ ช.พ.ค.

ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน

ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน