ชะลอการสอบบรรจุ ทุกตำแหน่ง
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบ
การเลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวมโรงเรียน เลิกสถานศึกษา
เกณฑ์อัตรากำลังครูต่อนักเรียน

MOST POPULAR