Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบกลาง

ด่วน!! สทศ.สพฐ.ชี้แจง เรื่องการกรอกข้อมูลใน การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง

ด่วน!! สทศ.สพฐ.ชี้แจง เรื่องการกรอกข้อมูลใน การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง

ด่วน! สพฐ.ออกประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ด่วน! สพฐ.ออกประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

Advertisement

ด่วน! รมว.ศธ.ชี้แจง สอบครูผู้ช่วยครั้งต่อไป ใช้ข้อสอบกลาง…

ด่วน! รมว.ศธ.ชี้แจง สอบครูผู้ช่วยครั้งต่อไป ใช้ข้อสอบกลาง โดยให้ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

คลิกด่วนที่นี่! โครงสร้างข้อสอบกลาง ระดับชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑, ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คลิกด่วนที่นี่! โครงสร้างข้อสอบกลาง ระดับชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑, ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙