Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบกลาง

ข้อสอบปลายปี ชั้น มัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี…

ข้อสอบปลายปี ชั้น มัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี…

ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

ด่วน!! สทศ.สพฐ.ชี้แจง เรื่องการกรอกข้อมูลใน การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง

ด่วน!! สทศ.สพฐ.ชี้แจง เรื่องการกรอกข้อมูลใน การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง

ด่วน! สพฐ.ออกประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ด่วน! สพฐ.ออกประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

Advertisement

ด่วน! รมว.ศธ.ชี้แจง สอบครูผู้ช่วยครั้งต่อไป ใช้ข้อสอบกลาง…

ด่วน! รมว.ศธ.ชี้แจง สอบครูผู้ช่วยครั้งต่อไป ใช้ข้อสอบกลาง โดยให้ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน