Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบกลาง

คลิกด่วนที่นี่! โครงสร้างข้อสอบกลาง ระดับชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑, ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คลิกด่วนที่นี่! โครงสร้างข้อสอบกลาง ระดับชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑, ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

แชร์ด่วน!! สทศ.ประกาศ ให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET/V-NET/B-NET ปีการศึกษา 2559 ภายใน 31 ส.ค.…

แชร์ด่วน!! สทศ.ประกาศ ให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET/V-NET/B-NET ปีการศึกษา 2559 ภายใน 31 ส.ค. 59

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISA การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISAการแก้ปัญหาแบบร่วมมือตัวอย่าง!สถานการณ์  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน มักเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน  คุณครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีป้องกัน…

Advertisement

อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย…

อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย "ครอบครัว-ร.ร.-ระบบ"