Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบกลาง

แชร์ด่วน!! สทศ.ประกาศ ให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET/V-NET/B-NET ปีการศึกษา 2559 ภายใน 31 ส.ค.…

แชร์ด่วน!! สทศ.ประกาศ ให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET/V-NET/B-NET ปีการศึกษา 2559 ภายใน 31 ส.ค. 59

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISA การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISAการแก้ปัญหาแบบร่วมมือตัวอย่าง!สถานการณ์  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน มักเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน  คุณครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีป้องกัน…

อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย…

อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย "ครอบครัว-ร.ร.-ระบบ"

Advertisement