Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์

รวมไว้ที่นี่ 3 เว็บ แจกข้อสอบ กลางภาค ปลายภาค แบบทดสอบการอ่านเขียน ฟรี ทุกรายวิชา ป.1-ม.6

รวมไว้ที่นี่ 3 เว็บ แจกข้อสอบฟรี ทุกรายวิชา ป.1-ม.6เว็บแจกข้อสบฟรี ดาวน์โหลดข้อสอบ ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค

ข้อสอบปลายปี ชั้น มัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี…

ข้อสอบปลายปี ชั้น มัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี…

ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้นป.1 – ป.6 ทุกรายวิชา ไฟล์ word ครับ!!

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้นป.1 - ป.6 ทุกรายวิชา ไฟล์ word ครับ!!

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISA การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISAการแก้ปัญหาแบบร่วมมือตัวอย่าง!สถานการณ์  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน มักเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน  คุณครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีป้องกัน…

อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย…

อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย "ครอบครัว-ร.ร.-ระบบ"