Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้นป.1 – ป.6 ทุกรายวิชา ไฟล์ word ครับ!!

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้นป.1 - ป.6 ทุกรายวิชา ไฟล์ word ครับ!!

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISA การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISAการแก้ปัญหาแบบร่วมมือตัวอย่าง!สถานการณ์  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน มักเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน  คุณครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีป้องกัน…

Advertisement

อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย…

อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย "ครอบครัว-ร.ร.-ระบบ"

ศธ.ออกประกาศกระทรวง กำหนด 5 วิชาในการทดสอบ O-Net

ศธ.ออกประกาศกระทรวง กำหนด 5 วิชาในการทดสอบ O-Net พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558…