Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบอื่นๆ

สพฐ.เตรียมสอบวัดความรู้ออนไลน์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้น ม.1-3 จำนวน 2 หมื่นคน

สพฐ.เตรียมสอบวัดความรู้ออนไลน์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้น ม.1-3 จำนวน 2 หมื่นคน

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISA การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISAการแก้ปัญหาแบบร่วมมือตัวอย่าง!สถานการณ์  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน มักเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน  คุณครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีป้องกัน…

Advertisement

อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย…

อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย "ครอบครัว-ร.ร.-ระบบ"