Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบ NT

ดาวน์โหลดเลย !! ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ  NT  ป.3 2562 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ,ความสามารถด้านภาษาไทย

ดาวน์โหลดเลย !! ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ  NT  ป.3 2562 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ,ความสามารถด้านภาษาไทย

สพฐ.ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว

สพฐ.ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว ผลสอบ NT ผลสอบ รายโรงเรียน รายบุคคล NT ปีการศึกษา 2561 สพฐ.ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว ผลสอบ NT ผลสอบ รายโรงเรียน รายบุคคล NT ปีการศึกษา 2561

มาแล้ว!! สพฐ.ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบได้คะแนนเต็มจากการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบได้คะแนนเต็มจากการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561 โดยได้แยกเป็นคะแนนด้านต่างๆดังนี้ 1. ประกาศรายชื่อนักเรียน ความสามารถด้านภาษา 2. ประกาศรายชื่อนักเรียน…

Advertisement

ด่วน!! ประกาศแล้ว ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ (30  เมษายน 2562) สทศ. สพฐ. ได้ ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อย่างเป็นทางการ) วันที่ 30  เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป…

PPT. ชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3…

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้เผยแพร่ PPT. ชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่มา :…

มาแล้ว!! คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3…

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำคู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อศึกษาแลพเตรียมความพร้อมในการจัดสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ…