Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบ NT

อ่านที่นี่!! สพฐ. ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)…

อ่านที่นี่!! สพฐ. ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินหน้าห้องสมุดอัตโนมัติ หลังผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินหน้าห้องสมุดอัตโนมัติ หลังผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ

Advertisement

แชร์ด่วน! คู่มือการใช้ NT Access เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นป.3…

แชร์ด่วน! คู่มือการใช้ NT Access เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นป.3 และเพิ่มเติม/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

คลิกด่วนที่นี่! ข้อมูลสำคัญในการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)…

คลิกด่วนที่นี่! ข้อมูลสำคัญในการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! Powerpoint ชี้แจงการจัดสอบNT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙…

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! Powerpoint ชี้แจงการจัดสอบNT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ