Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบ NT

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! Powerpoint ชี้แจงการจัดสอบNT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙…

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! Powerpoint ชี้แจงการจัดสอบNT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ

โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3…

โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

แชร์ด่วน!! สทศ.ประกาศ ให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET/V-NET/B-NET ปีการศึกษา 2559 ภายใน 31 ส.ค.…

แชร์ด่วน!! สทศ.ประกาศ ให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET/V-NET/B-NET ปีการศึกษา 2559 ภายใน 31 ส.ค. 59

Advertisement