Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบ O-NET

 ระเบียบการเข้าห้องสอบ  อุปกรณ์ที่นำติดตัวเข้าสอบ  และขั้นตอนการทำข้อสอบ โอเน็ต (O-Net) ปี 63  

 ระเบียบการเข้าห้องสอบ  อุปกรณ์ที่นำติดตัวเข้าสอบ  และขั้นตอนการทำข้อสอบ โอเน็ต (O-Net) ปี 63  

สรุปเนื้อหา ภาษาไทย โอเน็ต O-net ฉบับรวบรัด สำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น

สรุปภาษาไทยโอเน็ต O-net สำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น สรุปภาษาไทย ป6 สรุปภาษาไทยม3 สรุปภาษาไทย ม6 สรุปภาษาไทยเตรียมสอบโอเน็ต เตรียมสอบโอเน็ตภาษาไทย

สทศ. แนะนำ  การเตรียมความพร้อม ในการทำ ข้อสอบอัตนัย  ข้อสอบภาษาไทย  ข้อสอบโอเน็ต (O-NET)  ป.6…

สทศ. แนะนำ  การเตรียมความพร้อม ในการทำ ข้อสอบอัตนัย  ข้อสอบภาษาไทย  ข้อสอบโอเน็ต (O-NET)  ป.6 ปีการศึกษา 2562

รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ O-net ม.3 พร้อมเฉลย จำนวน 3 ปีย้อนหลัง ทุกรายวิชา

รวมไว้ที่นี่ เฉลยข้อสอบ O-net ม.3 จำนวน 3 ปีย้อนหลัง ทุกรายวิชา ข้อสอบโอเน็ตย้อนหลัง O-net ปีการศึกษา 2559 O-net ปีการศึกษา 2560 O-net ปีการศึกษา 2561

Advertisement

สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31…

สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -31 ส.ค. 2562 กำหนดวันส่งรายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 62

ด่วน!! สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประกาศผลสอบ O-NET รายบุคคล 2. ประกาศผลสอบ O-NET รายโรงเรียน 3. ภาพรวม สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่มา : เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษา…

ด่วน!! สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประกาศผลสอบ O-NET รายบุคคล 2. ประกาศผลสอบ O-NET รายโรงเรียน 3. ภาพรวม สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่มา : เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษา…