Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบ O-NET

สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31…

สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -31 ส.ค. 2562 กำหนดวันส่งรายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 62

ด่วน!! สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประกาศผลสอบ O-NET รายบุคคล 2. ประกาศผลสอบ O-NET รายโรงเรียน 3. ภาพรวม สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่มา : เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษา…

ด่วน!! สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประกาศผลสอบ O-NET รายบุคคล 2. ประกาศผลสอบ O-NET รายโรงเรียน 3. ภาพรวม สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่มา : เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษา…

ด่วน!! สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประกาศผลสอบ O-NET รายบุคคล 2. ประกาศผลสอบ O-NET รายโรงเรียน 3. ภาพรวม สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่มา : เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษา…

มาแล้ว!! สทศ.เผยแพร่ข้อสอบ+เฉลย O-NET ป.ุ6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 (สอบ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562)

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ในการนี้ สทศ.…

Advertisement

สพม.25 จัดให้!! ไฟล์ word !! ข้อสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลัง ข้อสอบ Pre O-NET 5…

สวัสดีครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อสอบ o-net ทั้งระดับชั้น ป. 6 ม.3 และ ม.6 วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลัง ข้อสอบ Pre O-NET 5 ปีย้อนหลังและข้อสอบมาตรฐานกลาง 4 ปีย้อนหลัง…

เช็กที่นี่!! รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ป.6

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 (รอบการอบรมฯ จ.ขอนแก่น กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)…

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (พร้อมเฉลย) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ปี 2561 จัดทำโดย สพป.…

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (พร้อมเฉลย) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ปี 2561 จัดทำโดย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1