Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

คณิตศาสตร์

แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 – ป.6…

แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 - ป.6

ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560

ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560

เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1…

เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 (13 ชุด)  (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 จำนวน 13 ชุด มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ครับ …

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (11 ชุด)  (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (11 ชุด)  (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 จำนวน 11 ชุด มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ครับ …

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๓ (๑๗ ชุด)  (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๓ (๑๗ ชุด)  (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.3 จำนวน 17 ชุด มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ครับ …

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๑ (๑๕ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๑ (๑๕ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ (๑๒ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ (๑๒ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

สอนคณิตศาสตร์เด็กอ่อนให้เก่ง ด้วยวิธีการง่ายๆ

สวัสดีครับทุกท่าน           สบายดีกันนะครับ วันนี้นำวิธีการพื้นฐานง่า่ยๆ ในการสอนคณิตฯ ให้กับเด็กที่อ่อนเพื่อให้เค้าเก่งได้ในวันหนึ่งแนวคิดพื้นฐานของครูครูไม่ควรคาดหวังกับเด็กสูง…