Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ครู Tips

รวมตัวอย่างเอกสารจัดกิจกรรม STEM ครบทุกชั้น ป.1-ม.6

ตัวอย่างกิจกรรมSTEM เอกสารกิจกรรมSTEM วีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้STEM STEM รวมตัวอย่างเอกสารจัดกิจกรรม STEM ป.1-ม.6 กิจกรรมSTEM

เทคนิคการสร้างสารบัญภาพอัตโนมัติในเอกสารวิชาการ

เทคนิคการสร้างสารบัญภาพอัตโนมัติในเอกสารวิชาการ สร้างสารบัญอัตโนมัติ สร้างสารบัญเอกสารวิชาการ สร้างสารบัญรูปภาพ สารบัญ MicrosoftWord สารบัญ สร้างสารบัญสำเร็จรูป

คู่มือการดาวน์โหลด แผนการสอน สำนักพิมพ์ พว. มาใหม่คลิกที่นี่..

คู่มือการดาวน์โหลด แผนการสอน สำนักพิมพ์ พว. คู่มือการดาวน์โหลด แผนการสอน สำนักพิมพ์ พว. มาใหม่คลิกที่นี่..

Advertisement

แจกคลังข้อสอบO-net ข้อสอบ PISA 9 วิชาสามัญ GAT-PAT ทุกสาขาวิชา ทุกปี

O-NET ป.6   O-NET ม.3  O-NET ม.6  ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คลังข้อสอบ GAT-PAT  ข้อสอบ BMAT ข้อสอบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน (ค่าย 1) ข้อสอบรับตรง (โควตา) ม.ขอนแก่น Pre Admission คลังข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร คลังข้อสอบ Pre O-NET ม.3…

วิธีการตั้งค่าหมายเลขหน้าในเอกสารวิชาการอย่างถูกต้อง

วิธีการตั้งค่าหมายเลขหน้าในเอกสารวิชาการอย่างถูกต้อง การแทรกหมายเลขหน้า การแทรกหมายเลขหน้าแบบกำหนดเอง การแทรกหมายเลขหน้าไม่ให้ปรากฏหมายเลขในหน้าแรก ใส่เลขหน้าในเอกสาร ในเลขหน้าในWord ตั้งค่าเลขหน้า การแทรกเลขหน้าในโปรแกรม Microsoft Word