Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ครู Tips

เทคนิคการสร้างสารบัญภาพอัตโนมัติในเอกสารวิชาการ

เทคนิคการสร้างสารบัญภาพอัตโนมัติในเอกสารวิชาการ สร้างสารบัญอัตโนมัติ สร้างสารบัญเอกสารวิชาการ สร้างสารบัญรูปภาพ สารบัญ MicrosoftWord สารบัญ สร้างสารบัญสำเร็จรูป

คู่มือการดาวน์โหลด แผนการสอน สำนักพิมพ์ พว. มาใหม่คลิกที่นี่..

คู่มือการดาวน์โหลด แผนการสอน สำนักพิมพ์ พว. คู่มือการดาวน์โหลด แผนการสอน สำนักพิมพ์ พว. มาใหม่คลิกที่นี่..

Advertisement

แจกคลังข้อสอบO-net ข้อสอบ PISA 9 วิชาสามัญ GAT-PAT ทุกสาขาวิชา ทุกปี

O-NET ป.6   O-NET ม.3  O-NET ม.6  ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คลังข้อสอบ GAT-PAT  ข้อสอบ BMAT ข้อสอบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน (ค่าย 1) ข้อสอบรับตรง (โควตา) ม.ขอนแก่น Pre Admission คลังข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร คลังข้อสอบ Pre O-NET ม.3…

วิธีการตั้งค่าหมายเลขหน้าในเอกสารวิชาการอย่างถูกต้อง

วิธีการตั้งค่าหมายเลขหน้าในเอกสารวิชาการอย่างถูกต้อง การแทรกหมายเลขหน้า การแทรกหมายเลขหน้าแบบกำหนดเอง การแทรกหมายเลขหน้าไม่ให้ปรากฏหมายเลขในหน้าแรก ใส่เลขหน้าในเอกสาร ในเลขหน้าในWord ตั้งค่าเลขหน้า การแทรกเลขหน้าในโปรแกรม Microsoft Word

ลบภาพพื้นหลังง่ายๆ ด้วยโปรแกรมMicrosoft Word

ลบภาพพื้นหลังง่ายๆ ด้วยโปรแกรมMicrosoft Word ลบพื้นหลัง คำสั่งRemove Background ลบพื้นหลังอย่างรวดเร็ว ลบพื้นหลังอย่างไร โปรแกรมสำหรับลบพื้นหลัง