Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

บทความการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เมื่อเร็วๆนี้ เพจมูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ ได้เผยแพร่หนังสือที่น่าสนใจเรื่อง "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด…

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

โปรดรู้!! ครูปฐมวัยจัดกิจกรรม ไม่ได้มีแค่ ขีดๆ เขียนๆ วาดๆ ดื่มนม นอน กลับบ้าน นะคะ

โปรดรู้!! ครูปฐมวัยจัดกิจกรรม ไม่ได้มีแค่ ขีดๆ เขียนๆ วาดๆ ดื่มนม นอน กลับบ้าน นะคะ

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงใน โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจลมีความเชื่อว่าหนังสือ "ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย "พอเพียง"…

ครุยและพิธีการ “บัณฑิตน้อย” ลาม..จากอนุบาลถึง ป.6 ม.3 ม.6… “บ้าใบ” มากไปมั้ย? การศึกษาไทย

ครุยและพิธีการ “บัณฑิตน้อย” ลาม..จากอนุบาลถึง ป.6 ม.3 ม.6… “บ้าใบ” มากไปมั้ย? การศึกษาไทย ครุยและพิธีการ “บัณฑิตน้อย” ที่เคยมีกันเฉพาะระดับอนุบาล และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชน มาบัดนี้ “ลาม”…