Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

บทความการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เมื่อเร็วๆนี้ เพจมูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ ได้เผยแพร่หนังสือที่น่าสนใจเรื่อง "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด…

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

โปรดรู้!! ครูปฐมวัยจัดกิจกรรม ไม่ได้มีแค่ ขีดๆ เขียนๆ วาดๆ ดื่มนม นอน กลับบ้าน นะคะ

โปรดรู้!! ครูปฐมวัยจัดกิจกรรม ไม่ได้มีแค่ ขีดๆ เขียนๆ วาดๆ ดื่มนม นอน กลับบ้าน นะคะ

Advertisement

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงใน โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจลมีความเชื่อว่าหนังสือ "ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย "พอเพียง"…

ครุยและพิธีการ “บัณฑิตน้อย” ลาม..จากอนุบาลถึง ป.6 ม.3 ม.6… “บ้าใบ” มากไปมั้ย? การศึกษาไทย

ครุยและพิธีการ “บัณฑิตน้อย” ลาม..จากอนุบาลถึง ป.6 ม.3 ม.6… “บ้าใบ” มากไปมั้ย? การศึกษาไทย ครุยและพิธีการ “บัณฑิตน้อย” ที่เคยมีกันเฉพาะระดับอนุบาล และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชน มาบัดนี้ “ลาม”…

แฉต้นตอ การศึกษาไทย ล้าหลัง สร้างพลเมืองเฉื่อยชา เด็กอ่านหนังสือไม่ออก

แฉต้นตอ การศึกษาไทย ล้าหลัง สร้างพลเมืองเฉื่อยชา เด็กอ่านหนังสือไม่ออก

อุทาหรณ์ การเบิกจ่ายเงินค่านํ้ามัน “รถยนต์ส่วนตัว” โดยใช้สิทธิราชการ อาจมีความผิด!!

อุทาหรณ์ การเบิกจ่ายเงินค่านํ้ามัน “รถยนต์ส่วนตัว” โดยใช้สิทธิราชการ อาจมีความผิด!!