Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

บทความการศึกษา

โรคซึมเศร้า คือ อะไร ? มี แบบวัดภาวะซึมเศร้า  พร้อมแนะ 7 วิธีป้องกัน โรคซึมเศร้า 

โรคซึมเศร้า คือ อะไร ? มี แบบวัดภาวะซึมเศร้า  พร้อมแนะ 7 วิธีป้องกัน โรคซึมเศร้า 

 เปิด  6  ข้อน่าคิด  เกี่ยวกับ  ฟินแลนด์  ประเทศที่ได้ชื่อว่าจัด การศึกษา ดีที่สุด

 เปิด  6  ข้อน่าคิด  เกี่ยวกับ  ฟินแลนด์  ประเทศที่ได้ชื่อว่าจัด การศึกษา ดีที่สุด

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาสั่งงาน ทางวาจา ไลน์ โทรศัพท์ ฯลฯ…

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาสั่งงาน ทางวาจา ไลน์ โทรศัพท์ ฯลฯ ถือเป็นคำสั่งโดยชอบ!!

Advertisement

การจัดสรรอัตราให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดสรรอัตราให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563