Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

สังคมศึกษาฯ

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! หนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา ชุด พระมหากษัตริย์ไทย 9…

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! หนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา ชุด พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล

นักเรียนม.6 ส่งข้อสอบเปล่าวิชาหน้าที่พลเมือง แจงอารยะขัดขืนต่อเผด็จการทางศีลธรรม

นักเรียนม.6 ส่งข้อสอบเปล่าวิชาหน้าที่พลเมือง แจงอารยะขัดขืนต่อเผด็จการทางศีลธรรม

Advertisement

ดาวน์โหลด! หนังสือเสริมความรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมฯ 43 เล่ม

คำชี้แจงจากเว็บไซต์ครูอัพเดต : หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์  ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น…