Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

สื่อการเรียนรู้/คลังข้อสอบ

ข่าวดี!! สทศ.พัฒนาระบบสอบ O-NET Online (E-Testing) เพื่อเป็นทางเลือกและขยายโอกาสทางการทดสอบ…

เมื่อวันที่ 11ก.ย. 2561  ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า  สทศ.ได้พัฒนาระบบการทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นทางเลือกและขยายโอกาสทางการทดสอบ จัดทดสอบหลายครั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน และรองรับรูปแบบข้อสอบที่ใช้สื่อสารสนเทศ…

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ…

สวัสดีครับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561และ…

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

  ระดับชั้น ป.6 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์  เปิดอ่านเพิ่มเติม>> ระดับชั้น ม.3…