Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

HILIGHT

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน 76 กศจ. ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน 76 กศจ. ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

คุณครูรู้ยัง!! ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน…

คุณครูรู้ยัง!! ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ถ้ากศจ.ชุดเดิมกลั่นกรองการย้ายหลัง 11 ต.ค. 62 และจะถือว่าเป็นโมฆะ!!

เปิด 5 ตำแหน่งในโรงเรียน ที่ใครเป็นแล้ว จะกลายเป็นสุดยอดคุณครู

เปิด 5 ตำแหน่งในโรงเรียน ที่ใครเป็นแล้ว จะกลายเป็นสุดยอดคุณครู เปิด 5 ตำแหน่งในโรงเรียน ที่ใครเป็นแล้ว จะกลายเป็นสุดยอดคุณครู

Advertisement

มาแล้วทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ! ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร รับทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขา…

มาแล้วทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ! ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร รับทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขา การศึกษา ปฐมวัย

สมาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯ โพสต์ ” ทำงานครบ 10 ปี สิ่งที่ได้รับตอบแทน คือปรับเป็น เหมาบริการ…

สมาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯ โพสต์ " ทำงานครบ 10 ปี สิ่งที่ได้รับตอบแทน คือปรับเป็น เหมาบริการ "

จังหวัดแรกมาแล้ว!! ผลย้ายครู ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ 2 ปี 2562 จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดแรกมาแล้ว!! ผลย้ายครู ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ 2 ปี 2562 กศจ. ศรีสะเกษ จังหวัดแรกมาแล้ว!! ผลย้ายครู ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ 2 ปี 2562 กศจ. ศรีสะเกษ

การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ อาจทำให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน ทั้งที่บรรจุพร้อมกัน แต่อยู่คนละโรงเรียน

การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ อาจทำให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน ทั้งที่บรรจุพร้อมกัน แต่อยู่คนละโรงเรียน การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ อาจทำให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน ทั้งที่บรรจุพร้อมกัน แต่อยู่คนละโรงเรียน