Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

HILIGHT

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา…

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข.

สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข. สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข.

Advertisement

โครงการคลินิก แก้หนี้ เพื่อสมาชิก กบข. แก้ไขภาระหนี้ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

โครงการคลินิก แก้หนี้ เพื่อสมาชิก กบข. แก้ไขภาระหนี้ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล โครงการคลินิก แก้หนี้ เพื่อสมาชิก กบข. แก้ไขภาระหนี้ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

ข่าวดี รองเลขาฯ กพฐ. ยืนยัน เปิดสอบครูผู้ช่วย ภายในปีนี้แน่นอน (ข้อมูลล่าสุด 20 พ.ย. 2562)

ข่าวดี รองเลขาฯ กพฐ. ยืนยัน เปิดสอบครูผู้ช่วย ภายในปีนี้แน่นอน (ข้อมูลล่าสุด 20 พ.ย. 2562) ข่าวดี รองเลขาฯ กพฐ. ยืนยัน เปิดสอบครูผู้ช่วย ภายในปีนี้แน่นอน (ข้อมูลล่าสุด 20 พ.ย. 2562)

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาสั่งงาน ทางวาจา ไลน์ โทรศัพท์ ฯลฯ…

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาสั่งงาน ทางวาจา ไลน์ โทรศัพท์ ฯลฯ ถือเป็นคำสั่งโดยชอบ!!

กรณีตัวอย่าง ความผิด ทางวินัย ที่ได้ดำเนินการ ลงโทษไปแล้ว ของข้าราชการครูฯ

กรณีตัวอย่าง ความผิด ทางวินัย ที่ได้ดำเนินการ ลงโทษไปแล้ว ของข้าราชการครูฯ กรณีตัวอย่าง ความผิด ทางวินัย ที่ได้ดำเนินการ ลงโทษไปแล้ว ของข้าราชการครูฯ