Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

HILIGHT

ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาค  ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563  มาพร้อมตัวอย่าง  ข้อสอบภาค ก 

ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาค  ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563  มาพร้อมตัวอย่าง  ข้อสอบภาค ก 

คำสั่งย้าย ผอ.กศน. ทั่วประเทศ  รวม 131 ราย   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม   มีผล  6 ม.ค. 2563

คำสั่งย้าย ผอ.กศน. ทั่วประเทศ  รวม 131 ราย   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม   มีผล  6 ม.ค. 2563

ข่าวดี !!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (กสถ.)  เรียกผู้สอบได้  (เรียกบรรจุ) บัญชีปี 62 …

ข่าวดี !!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (กสถ.)  เรียกผู้สอบได้  (เรียกบรรจุ) บัญชีปี 62  รายงานตัวเพื่อเลือก อปท. วันที่ 24 - 25 ธ.ค.62 นี้

ข่าวดี!! กศจ. ระยองเตรียม เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 จำนวน 16 วิชาเอก 51 อัตรา

ข่าวดี!! กศจ. ระยองเตรียม เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 จำนวน 16 วิชาเอก 51 อัตรา ข่าวดี!! กศจ. ระยองเตรียม เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 จำนวน 16 วิชาเอก 51 อัตรา

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ…

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....กำหนดให้โรงเรียนต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินงานอื่นที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสม

Advertisement

ก.ค.ศ.จัดประชุม ทบทวนการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู

ก.ค.ศ.จัดประชุม ทบทวนการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา…

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63