Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

HILIGHT

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้พนักงานราชการ ลูกจ้าง หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562…

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้พนักงานราชการ ลูกจ้าง หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ในช่วงระหว่างรอการจัดสรรอัตราลูกจ้าง จาก สพฐ.

เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู

เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู

ทำไมจึงต้องเปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู ที่กำหนดให้ 4 ปีมีสิทธิ์ยื่นและยื่นได้ 1 ครั้งต่อปี

ทำไมจึงต้องเปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู ที่กำหนดให้ 4 ปีมีสิทธิ์ยื่นและยื่นได้ 1 ครั้งต่อปี ทำไมจึงต้องเปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู ที่กำหนดให้ 4 ปีมีสิทธิ์ยื่นและยื่นได้ 1 ครั้งต่อปี

รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี

รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี

ด่วนที่สุด!! สำนักงบฯ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562…

ด่วนที่สุด!! สำนักงบฯ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ ปี 2563 ประกาศใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. 2562

โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 120 คน ถ้าอยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถบรรจุครูและผอ.ได้ตามปกติ

โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ำกว่า 120 คน ถ้าอยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถบรรจุครูและผอ.ได้ตามปกติ โรงเรียนขนาดเล็ก ถ้าอยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถบรรจุครูและผอ.ได้ตามปกติ

Advertisement

11 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู น้อยที่สุด พ.ศ. 2562…

11 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู น้อยที่สุด พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562) 11 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู น้อยที่สุด พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562)

บรรจุหลัง 26 กันยายน 2539 ยังมีสิทธิ์ได้บำนาญ เหมือนเดิม!!

บรรจุหลัง 26 กันยายน 2539 ยังมีสิทธิ์ได้บำนาญ เหมือนเดิม!! บรรจุหลัง 26 กันยายน 2539 ยังมีสิทธิ์ได้บำนาญ เหมือนเดิม!!

เช็กด่วน!! ศธ.ประกาศเพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ60ปี…

เช็กด่วน!! ศธ.ประกาศเพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ60ปี บริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช็กด่วน!! ศธ.ประกาศเพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ60ปี…