CEFR การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หนึ่งในเงื่อนไขลดเวลาวิทยฐานะ ทดลองสอบ CEFR

10685
CEFR การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หนึ่งในเงื่อนไขลดเวลาวิทยฐานะ
CEFR การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หนึ่งในเงื่อนไขลดเวลาวิทยฐานะ

CEFR การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทำความรู้จัก การสอบ CEFR
หนึ่งในเงื่อนไขลดเวลาวิทยฐานะ

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จะพาไปรู้จักกับ CEFR การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กันค่ะ ซึ่งอาจมีคุณครูหลายท่านได้ผ่านการสอบไปแล้ว และคุณครูอีกหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จัก CEFR การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาก่อนเลย

CEFR ย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages  เป็นมาตรฐานสากลที่มางสหภาพยุโรปใช้ในการสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ โดยการสอบจะแบ่งเป็น 4 ทักษะด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และ ทักษะการเขียน ในส่วนของผลสอบนั้น จะแบ่งเป็นระดับพื้นฐาน ไป จนถึงระดับสูงสุด โดยเรียงจาก A1 A2  B1 B2 ไปจนถึง C1 และ C2 นั่นเองค่ะ

CEFR การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หนึ่งในเงื่อนไขลดเวลาวิทยฐานะ
CEFR การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หนึ่งในเงื่อนไขลดเวลาวิทยฐานะ

 

คราวนี้เดียวเราไปดูว่าในแต่ละระดับนั้นจะต้องมีความสามารถทางภาษาอย่างไรบ้างกันนะคะ

ระดับเริ่มต้น ได้แก่

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ A1  เป็นความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบเริ่มต้น สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน โต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน   อ่านต่อ 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ A2 เข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ สามารถอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมขณะที่พูดและเรื่องที่ต้องโต้ตอบทันที   อ่านต่อ

 

 

ระดับกลาง ได้แก่

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B1 สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของที่คุ้นเคยที่ต้องพบบ่อยครั้งในที่ทำงาน โรงเรียน การเดินทางพักผ่อน เป็นต้น  รับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ สื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องความสนใจส่วนบุคคล  อธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยาน และการให้เหตุผลเบื้องต้น  อ่านต่อ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B2 เข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด  สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ  อ่านต่อ 

 

 

ระดับสูง ได้แก่

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ C1 เข้าใจความต้องการที่หลากหลาย ข้อความที่ยาวขึ้น และตระหนักถึงความหมายโดยนัย แสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนัก สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่น ทางวิชาการและด้านอาชีพ สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสาร คำเชื่อมและการเชื่อมโยงความ อ่านต่อ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ C2 เข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย สามารถสรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่าง ๆ สร้างข้อโต้แย้งและใช้ในการนำเสนอที่สอดคล้องกัน สามารถแสดงออกและสื้อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน  อ่านต่อ 

 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว คุณครูอาจจะอยากลองทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ออนไลน์ 15 นาที สามารถเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความสามารถภาษาอังกฤษฟรี ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะคะ

เข้าทดลองทำแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษฟรี 15 นาที

และหากคุณครูมีเวลามากพอ และอยากได้ใบประกาศนียบัตร คุณครูสามารถเข้าทำแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 50 นาที ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ทักษะการอ่านและการฟังของได้ทันทีเลยค่ะ โดยหลังทำแบบทดสอบเสร็จ รับ URL ใบประกาศฯ ฟรี ด้วยนะคะ ซึ่งจะเป็นการจำลองการสอบ การทดสอบทักษะการอ่านและการฟังตามมาตรฐาน CEFR ค่ะ

เข้าทำแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟรี 50 นาที 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล จาก https://www.efset.org/th