coding กระบวนการคิดแบบไหนที่ต้องการในวิชาวิทยาการคำนวณ

4328

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมี เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาอัพเดตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านเช่นเคย วันนี้ มาในหัวข้อ coding กระบวนการคิดแบบไหนที่ต้องการในวิทยาการคำนวณ  แล้วแบบไหนกันนะ สืบเนื่องจากบทความเดิมได้บอกความหมายของ  coding ไป ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าความหมายครอบคลุมการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง (Computer coding)

แต่ในบทความนี้ เราจะมาวิเคราะห์กันค่ะว่า coding แบบไหนที่ต้องการในวิทยาการคำนวณ ซึ่งวันนี้ก็มีตัวชี้วัดและแนวทางการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาฝากคุณครูด้วยค่ะ


คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมและมัธยมศึกษา ของ สสวท. 

ศึกษาตัวชี้วัดแล้ว คุณครูอาจจะพอทราบว่า coding แบบไหนที่ต้องการในวิทยาการคำนวณ ซึ่งบางระดับชั้น บางช่วงชั้น coding  ก็จะหมายถึง ขั้นตอนกระบวนการคิด แนวทางการวางแผน ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของท่านอาจารย์  ยืน ภู่วรวรรณ ที่ได้กล่าวไว้ว่า

โค้ดดิ้ง

ผมมีโอกาสเดินทาง ไปจัดกิจกรรมอบรม ครู และนักเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด และเป้าหมายของวิชาวิทยาการคำนวณ จึงอยากทำความเข้าใจ เกี่ยวกับคำว่า โค้ดดิ้ง

ค้ดดิ้ง (Coding) เป็น Broader term ส่วน คอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง (Computer coding) หรือ โปรแกรมมิ่ง (Programming) เป็น Narrow term คือมีความหมายที่แคบกว่า หรือเป็น Subset

เพิ่มเพื่อน

โค้ด คือรหัส หรือการทำสัญลักษณ์ การโค้ดดิ้งคือ การเขียนสัญลักษณ์ เพื่อการบอกลำดับขั้นตอน ลำดับความคิด เพื่อสื่อสารให้เข้าใจกัน

การแต่งเพลง วางลำดับตัวโน๊ตดนตรี จึงเป็นการโค้ดดิ้ง การออกแบบท่าเต้น ลำดับท่าเต้น ท่ารำ ก็เป็นการวางโค้ด การเขียนแผนธุรกิจ ลำดับการวางแผน การเขียนลำดับความคิด เช่น Mind map ก็เป็นการโค้ดดิ้ง เด็กๆ จะเขียนบอกเพื่อน ถึงขั้นตอนการทอดไข่เจียว ก็ใช้หลักการโค้ดดิ้ง หรือแม้แต่การเขียนสื่อสารลำดับขั้นตอนการทำงานใดๆ เช่น การทำโครงงาน ก็เป็นการเขียนเป็นผังงานหรือโค้ดได้ โค้ดดิ้งจึงเกี่ยวพันกับชีวิต การวางแผน การคิด และการแก้ปัญหา

คอมพิวเตอร์โค้ดดิ้ง หรือ การเขียนโปรแกรม หมายถึงการเขียนลำดับขั้นตอน การวางคำสั่ง การสั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งมี ข้อตกลง รหัส หรือภาษาสั่งการที่สร้างขึ้นมาเฉพาะ มีกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ Syntax ที่กำหนดความหมาย (Semantic) ที่แน่นอน ไม่ให้กำกวมคอมพิวเตอร์โค้ดดิ้ง จึงเป็นคำที่มีความหมายที่แคบกว่า เพราะเน้นเฉพาะใช้กับคอมพิวเตอร์

ตามหลักสูตรใหม่ 2560 ได้เปลี่ยนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหมวดการงาน มาเป็นวิทยาการคำนวณ ในหมวดวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย วิทยาการคำนวณ เทคโนโลยีดิจิทัล และ การอ่านออกเขียนได้ทางสือและสารสนเทศ โค้ดดิ้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการคำนวณ

การเรียนโค้ดดิ้ง ในวิชาวิทยาการคำนวณ เน้นที่จะพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล หลักการวางลำดับขั้นตอนการคิด กระบวนการ เพื่อบูรณาการกับชีวิต และศาสตร์อื่นๆ โดยต้องการให้นักเรียน คิดแบบเป็นระบบ รู้ลำดับขั้นตอน (อัลกอริทึม) การวางทางเลือก การทำงานที่เป็นกระบวนการ มีเหตุผล รู้แนวทางการแก้ปัญหา เข้าใจความซับซ้อนของปัญหา

การเรียนการสอนโค้ดดิ้ง จึงทำได้หลากหลาย ที่ให้นักเรียน คิด ใช้ได้ทั้ง วิธีที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ Plugged และ Unplugged ได้ให้ตัวอย่างการคิดแก้ปัญหา

ทั่วโลก มีการพัฒนาเครื่องมือช่วยในเรื่องการเรียนรู้ หลักการโค้ดดิ้ง แน่นอนว่า การใช้คอมพิวเตอร์ ทำได้ง่าย และสนุก ตรงใจเด็ก และได้ผลดียิ่ง ที่เห็นการเรียนโค้ดดิ้งกันทั่วโลกจึงนิยมใช้เครื่องมือช่วยการเรียนรู้หลักการ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เพราะถูกใจ เพื่อให้เด็กสนุก โดยให้เห็นเป็นของเล่น รูปธรรม เช่น ไมโครบิต KidBright นอกจากนี้ มีการพัฒนาเครื่องมือการเขียนโค้ดแบบง่ายๆสำหรับเด็ก เช่น Logo, Scratch, การเขียนเป็นบล็อก และยังมีการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนเว็บอีกมากมาย เช่น code.org, Khan academy เป็นต้น

การโค้ดดิ้งในวิชาวิทยาการคำนวณ จึงไม่ไช่ การที่จะสร้างนักเรียนไป เป็น โปรแกรมเมอร์ทุกคน แต่การโค้ดดิ้งคือการเตรียมนักเรียน เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต ไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพใด

ครูอัพเดตดอทคอมต้องขอขอบคุณแนวคิดจากทางอาจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ที่ได้ขยายความหมายของ โค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งเป็นมีความครอบคลุมและชัดเจนมากๆค่ะ ไว้พบกันคราวหน้านะคะ เราจะมาดูแนวทางตัวอย่างสื่อสำหรับ โค้ดดิ้ง (Coding) กันค่ะ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย