คุณหญิงโค้ดดิ้ง แถลงข่าว เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน Coding ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

2000
เรียนCoding
เรียนCoding

คุณหญิงโค้ดดิ้งดิ้ง แถลงข่าว เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน Coding ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รมช.ศึกษาธิการ แถลง ข่าวการเตรียมความพร้อมรับมือ การจัดการเรียนการสอน Coding ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็นเหตุให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรวมกันตามปรกติได้

ทั้งนี้ตนได้ประชุมหารือนักวิชาการ ข้าราชการ และทีมที่ปรึกษา ออกแบบวิธีการเรียน Coding จากที่บ้านของนักเรียนเองโดยมีผู้ปกครองร่วมเรียนรู้ด้วยกันอย่างอบอุ่น
คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า แผนการรับมือมีด้วยกัน 3 ประเด็น คือ

แผนการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการสอน Coding ของครู Coding for Teacher (C4T) จากเดิมเป็นรูปแบบ อบรมสัมมนา ก็จะพัฒนาเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยครูทุกคน สามารถลงทะเบียนรับการอบรม และทำแบบทดสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ จากที่พักได้เลย ทั้งนี้ จะผลักดันให้หลักสูตรการอบรมออนไลน์นี้สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อขอมีวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560 ได้ และเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะปรกติ ครูที่ผ่านการอบรม C4T ออนไลน์แล้ว ก็จะเข้ารับการอบรมการสอนแบบเข้มข้น แบบ face to faceในลำดับถัดมา

ในส่วนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ. )จะสนับสนุนสถานะครูที่เป็นยูทูปเบอร์ใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการเลื่อนวิทยฐานะได้

จึงอยากเชิญชวนให้ครูผู้สอนที่มีเทคนิคสอนเก่ง อัดแน่นด้วยความรู้ มาเป็นยูทูปเบอร์ เมื่อมีการดูคลิปหรือแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก ก็สามารถนับเป็นเกณฑ์หนึ่งให้เชื่อมโยงกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูได้ด้วย

นอกจากนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้จัดทำแอปพลิเคชัน OBEC Content Center และได้สื่อสารไปยังศึกษานิเทศก์แล้ว เพื่อจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนกว่า 12,000 รายการ ได้ง่ายขึ้นผ่านคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังคลิปหรือแหล่งเรียนรู้นอกแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจเป็นคลิปของครูผู้สอนในข้างต้นได้ ถือเป็นการตอบโจทย์เทคโนโลยีและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการจัดการสอน Coding หรือ Coding for School Director (C4S) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวน Coding ในสถานศึกษา รวมไปถึงหลักสูตรสำหรับ ผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษา และศึกษานิเทศ ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยคาดว่าครูจะรับการพัฒนาการสอนตามมาตรฐานครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศภายใน ปีงบประมาณ 64

ในประเด็นถัดมา แผนการส่งเสริมการเรียน Coding Online และ Game Coding เพื่อการพัฒนาทักษะของนักเรียน คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารมีบทบาทกับเด็กและเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องให้ความสนใจและเรียนรู้พร้อมๆ กับนักเรียนแลกเปลี่ยนวิธีคิด และแนวทางการแก้โจทย์ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะเกมส์ออนไลน์ ซึ่งก็มีหลายประเภท ทั้งที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์ ผู้ปกครองควรสวมบทบาทที่ปรึกษาชวนลูกหลานเล่นเกมส์ที่มีประโยชน์ จัดสรรเวลาไม่ให้อยู่กับหน้าจอมากเกินสมควร เลือกเกมส์ที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน โดยประเด็นนี้ การเรียนโด้ดดิ้งจะช่วยเด็กให้มีกระบวนการคิดแบบนี้ได้

ในคราวเดียวกันนี้ทางคณะทำงานฯ จะชวนนักวิชาการ และนักพัฒนาเกมส์ มาร่วมกันออกแบบเกมส์ ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น เป็นรูปแบบเกมส์ออนไลน์ที่นักเรียนและผู้ปกครองจะเล่นร่วมกัน เก็บสะสมคะแนนเพิ่มเลเวล ผ่านด่านแก้ไขปัญหาด้วยทักษะ Coding เพื่อพัฒนาตัวละครของเราให้เป็นให้เป็นสุดยอดนัก Coding ของประเทศไทย

ทั้งนี้คาดหวังว่าการเรียน Coding Online และ Game Coding จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้มีความพร้อมเรียนรู้ผ่านการเล่น (Edutainment) Coding อย่างสร้างสรรค์ซึ่งในคราวเดียวกันนี้

ในส่วน Plugging Coding ได้แนะนำเวปไซต์เรียน Coding ฟรี บนคอมพิวเตอร์ ทั้งง่าย และสนุก โดยจะมีการสาธิตกิจกรรมจาก Code.org  ที่มีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน มีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับเด็กทุกเพศทุกวัยมีตัวการ์ตูนที่เป็นที่นิยมของเด็กเป็นตัวเล่าเรื่อง สามารถเรียนรู้ทักษะ Coding ได้ตั้งแต่การเคลื่อนที่ การใช้เงื่อนไข การวนซ้ำ ไปจนถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์​เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (AI for Ocean) อีกด้วย

25  มีนาคม  2563

ข้อมูลข่าวจาก อีทีวีแม็ค

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/