depa ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ ด้าน Coding ,STEM ,IoT and AI

2573

depa ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ ด้าน Coding ,STEM ,IoT and AI

depa ประกาศรายชื่อโรงเรียน1
depa ประกาศรายชื่อโรงเรียน1

depa มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชน ผ่านโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ ด้าน Coding ,STEM ,IoT and AI

โดยสนับสนุนการเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษากว่า 82,926 คน จากโรงเรียน 90 แห่งทั่วประเทศ ทะลุเป้าปี 2564

ประกอบด้วย
– โรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 5 แห่ง
– โรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 8 แห่ง
– โรงเรียนทั่วไป จำนวน 77 แห่ง

โดยโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษากว่า 82,926 คน จากโรงเรียน 90 แห่งทั่วประเทศมีรายชื่อดังภาพค่ะ

depa ประกาศรายชื่อโรงเรียน5
depa ประกาศรายชื่อโรงเรียน5

 

depa ประกาศรายชื่อโรงเรียน4
depa ประกาศรายชื่อโรงเรียน4

 

depa ประกาศรายชื่อโรงเรียน2
depa ประกาศรายชื่อโรงเรียน2
depa ประกาศรายชื่อโรงเรียน3
depa ประกาศรายชื่อโรงเรียน3

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ depa ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ ด้าน Coding ,STEM ,IoT and AI จากเพจ depa Thailand