อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดและประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy

5877

 

การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) มีจำนวนเนื้อหา 9 กลุ่มเนื้อหา ประกอบด้วย
1.สิทธิและความรับผิดชอบ
2.การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
3.การสื่อสารยุคดิจิทัล
4.ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
5.ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
6.แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
7.สุขภาพดียุคดิจิทัล
8.ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
9.กฎหมายดิจิทัล

อ้างอิงเนื้อหาจาก
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) พ.ศ. 2559 (จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

โดยคุณครูทึ่สนใจสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้จากลิงค์ด้านล่าง

เรียนรู้ตามหลักสูตร

 

เมื่อเรียนรู้เนื้อหาแล้ว คุณครูก็ทำการทดสอบความรู้ที่ลิงค์นี้ เพื่อรับเกียรติบัตรเลยค่ะ

เข้าทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ ฟรี การวัดและประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy อบรมออนไลน์ ทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร
อบรมออนไลน์ ฟรี การวัดและประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy อบรมออนไลน์ ทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ สพม.42 นะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย