วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล Digital Pension กรมบัญชีกลางแจ้งให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด และผู้รับบำนาญ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการและความถูกต้องของข้อมูลตนเอง ในระบบ Digital Pension เริ่มใช้ในช่วงต้นปี...

ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล Digital Pension กรมบัญชีกลางแจ้งให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด และผู้รับบำนาญ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการและความถูกต้องของข้อมูลตนเอง ในระบบ Digital Pension เริ่มใช้ในช่วงต้นปี 2565

Advertisement

กรมบัญชีกลางแจ้งให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด และผู้รับบำนาญ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการและความถูกต้องของข้อมูลตนเอง ในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล Digital Pension  เริ่มใช้ในช่วงต้นปี 2565

ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล Digital Pension 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ปรับปรุงระบบการสั่งจ่ายและการจ่ายตรงเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ (ระบบ e-Payroll) ไปยังระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง
และป้องกันการใช้สิทธิที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งช่วยลดภาระการนำเงินส่งคืนคลังของส่วนราชการต้นสังกัด
กรณีที่มีการเบิกเงินที่ไม่มีสิทธิส่งคืนคลังด้วย โดยจะเริ่มใช้ระบบ Digital Pension ในช่วงต้นปี 2565

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง :กำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ปี พ.ศ. 2565 เงินเดือนเข้าบัญชีวันไหน

Advertisement

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวต่อว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ กำชับให้
ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด และผู้รับบำนาญ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเอง
ผ่านช่องทางที่กรมบัญชีกลางจัดทำขึ้น 2 ช่องทาง คือ
1) เข้าเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf
โดยลงทะเบียนผ่านระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

>คู่มือการลงทะเบียนระบบ Digital Pensionคลิกที่นี่<<

2) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “CDG iHealthCare” และลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน หากผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลและพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ให้ยื่นแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียนของส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแก้ไขข้อมูลต่อไป
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : สวัสดิการข้าราชการและประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการ

“สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เปิดลงทะเบียนกำหนดสิทธิเข้าใช้งานใน ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล Digital Pension โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://dps.cgd.go.th/pension และศึกษาบทเรียนออนไลน์สำหรับแนวทางและวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบได้ที่ https://dps.cgd.go.th/e-learning/register ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว
ขอบคุณที่มาจาก : กรมบัญชีกลาง

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments