dltv สพฐ. ชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

2637

dltv สพฐ. ชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Advertisement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video conference) เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา (DLTV) พร้อมด้วย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ผ่านรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 11 ช่องสัญญาณ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการศึกษาทางไกล เข้าร่วมการประชุม โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทาง OBEC Channel ทั้งเว็บไซต์ www.obectv.tv เพจเฟซบุ๊ก OBEC Channel และยูทูบ OBEC TV

นายอัมพร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่จากการสำรวจพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 56 จังหวัด ประสงค์จะเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น สพฐ. จึงประสานทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อถ่ายทอดใน 2 ระบบ นั่นคือหากเป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ สามารถรับชมการถ่ายทอดผ่านทาง DLTV ได้ตามปกติ ส่วนนักเรียนที่เรียนทางไกลที่บ้าน สามารถรับชมการถ่ายทอดได้ผ่านทางโทรทัศน์ช่องต่างๆ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ทำหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอความอนุเคราะห์การออกอากาศทางช่องต่างๆ ซึ่งทาง กสทช. ได้อนุญาตให้ใช้ช่องโทรทัศน์ในการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมใน 3 ช่อง คือ NBT ททบ.5 และ ThaiPBS เพื่อให้นักเรียนได้ใช้โทรทัศน์ที่มีอยู่ที่บ้านในการเรียนทางไกลด้วยตนเองได้ โดยจะออกอากาศพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 10 ตุลาคม 2564 ส่วนโรงเรียนที่เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน ก็สามารถดูรายการย้อนหลังได้

“การประชุมวันนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปคือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะออกอากาศใน 2 ระบบ ได้แก่ การออกอากาศผ่านทาง DLTV และออกอากาศผ่านช่องโทรทัศน์ 3 ช่อง คือ NBT ททบ.5 และ ThaiPBS ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนซ้ำได้ 3 รอบ ตามตารางออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 8:30 น. โดยชั้นอนุบาลจะมีรีรันเวลา 13:00 น. และ 15:30 น. ส่วนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะรีรันเวลา 14:30 น. และ 20:30 น.

Advertisement

สำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนผ่าน DLTV หากมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ทุกโรงเรียนจะได้รับ Flash Drive จากมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดสรรให้แก่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งในแฟลชไดรฟ์จะมีไฟล์คู่มือใบงาน สื่อการเรียนรู้ ให้ทางโรงเรียนพิมพ์เป็นเอกสารออกมาให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน จะได้รับสื่อการเรียนรู้เป็นแบบรูปเล่มใบงาน ให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เลยใน 6 สาระการเรียนรู้ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะได้จัดสรรและส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อจัดส่งให้โรงเรียนต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลdltv สพฐ. ชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/