dltv สพฐ. ชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

2337
dltv สพฐ. ชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
dltv สพฐ. ชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

dltv สพฐ. ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

dltv สพฐ. ชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video conference) เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา (DLTV) พร้อมด้วย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ผ่านรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 11 ช่องสัญญาณ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการศึกษาทางไกล เข้าร่วมการประชุม โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทาง OBEC Channel ทั้งเว็บไซต์ www.obectv.tv เพจเฟซบุ๊ก OBEC Channel และยูทูบ OBEC TV

นายอัมพร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่จากการสำรวจพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 56 จังหวัด ประสงค์จะเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น สพฐ. จึงประสานทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อถ่ายทอดใน 2 ระบบ นั่นคือหากเป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ สามารถรับชมการถ่ายทอดผ่านทาง DLTV ได้ตามปกติ ส่วนนักเรียนที่เรียนทางไกลที่บ้าน สามารถรับชมการถ่ายทอดได้ผ่านทางโทรทัศน์ช่องต่างๆ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ทำหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอความอนุเคราะห์การออกอากาศทางช่องต่างๆ ซึ่งทาง กสทช. ได้อนุญาตให้ใช้ช่องโทรทัศน์ในการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมใน 3 ช่อง คือ NBT ททบ.5 และ ThaiPBS เพื่อให้นักเรียนได้ใช้โทรทัศน์ที่มีอยู่ที่บ้านในการเรียนทางไกลด้วยตนเองได้ โดยจะออกอากาศพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 10 ตุลาคม 2564 ส่วนโรงเรียนที่เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน ก็สามารถดูรายการย้อนหลังได้

“การประชุมวันนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปคือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะออกอากาศใน 2 ระบบ ได้แก่ การออกอากาศผ่านทาง DLTV และออกอากาศผ่านช่องโทรทัศน์ 3 ช่อง คือ NBT ททบ.5 และ ThaiPBS ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนซ้ำได้ 3 รอบ ตามตารางออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 8:30 น. โดยชั้นอนุบาลจะมีรีรันเวลา 13:00 น. และ 15:30 น. ส่วนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะรีรันเวลา 14:30 น. และ 20:30 น.

สำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนผ่าน DLTV หากมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ทุกโรงเรียนจะได้รับ Flash Drive จากมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดสรรให้แก่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งในแฟลชไดรฟ์จะมีไฟล์คู่มือใบงาน สื่อการเรียนรู้ ให้ทางโรงเรียนพิมพ์เป็นเอกสารออกมาให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน จะได้รับสื่อการเรียนรู้เป็นแบบรูปเล่มใบงาน ให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เลยใน 6 สาระการเรียนรู้ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะได้จัดสรรและส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อจัดส่งให้โรงเรียนต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลdltv สพฐ. ชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.