Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

DMC เปิดระบบให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2562 ปิดระบบ 30 เมษายน 2563

DMC เปิดระบบให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2562 ปิดระบบ 30 เมษายน 2563

Advertisement

DMC เปิดระบบให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2562 ปิดระบบ 30 เมษายน 2563

เพิ่มเพื่อน

ประกาศ วันที่ 7 มีนาคม 2563

Advertisement

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลเด็กจบ สิ้นปีการศึกษา 2562
แนวทางการทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2562

  • ข้อมูลนร.รายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น
  • นร.ที่มาสมัครใหม่ในปีการศึกษา 2563 ห้ามกรอกเข้าระบบตอนนี้
  • ย้ายเข้า/เพิ่ม ให้เข้าเฉพาะนร. ที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2562 กับทางโรงเรียนเท่านั้น
  • ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรียนที่ออกก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2562 ได้
  • ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
  • นร.ที่สอบปลายภาค ที่รร. ให้ไปทำข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 ตามลำดับ
  • นร.ที่ไม่ได้สอบปลายภาค ที่รร.และยังติดตามอยู่แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ใช้เมนู 3.1.8

 

Advertisement

เปิดให้ยืนยันในวันที่ 20 เมษายน 2563
ปิดระบบในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.

เข้าระบบเพื่อจัดการข้อมูล

https://portal.bopp-obec.info/obec62/auth/login

ที่มา : https://portal.bopp-obec.info/obec62/auth/login