DMC เปิดระบบให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2562 ปิดระบบ 30 เมษายน 2563

10747

DMC เปิดระบบให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2562 ปิดระบบ 30 เมษายน 2563

advertisement

ประกาศ วันที่ 7 มีนาคม 2563

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลเด็กจบ สิ้นปีการศึกษา 2562
แนวทางการทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2562

  • ข้อมูลนร.รายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น
  • นร.ที่มาสมัครใหม่ในปีการศึกษา 2563 ห้ามกรอกเข้าระบบตอนนี้
  • ย้ายเข้า/เพิ่ม ให้เข้าเฉพาะนร. ที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2562 กับทางโรงเรียนเท่านั้น
  • ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรียนที่ออกก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2562 ได้
  • ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
  • นร.ที่สอบปลายภาค ที่รร. ให้ไปทำข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 ตามลำดับ
  • นร.ที่ไม่ได้สอบปลายภาค ที่รร.และยังติดตามอยู่แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ใช้เมนู 3.1.8

 

advertisement

เปิดให้ยืนยันในวันที่ 20 เมษายน 2563
ปิดระบบในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.

เข้าระบบเพื่อจัดการข้อมูล

advertisement

https://portal.bopp-obec.info/obec62/auth/login

ที่มา : https://portal.bopp-obec.info/obec62/auth/login