DMC 2565 DMC65 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 เปิดแล้ว ระบบDMC 2565

4829

DMC65 ระบบ DMC 2565 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ปลายปีการศึกษา2565 เปิดแล้ว สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับ  ระบบDMC 2565 มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งขณะนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ได้เปิดเมนูจัดทำข้อมูลปลายปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยคุณครูสามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะคะ นอกจากจะเปิดระบบ DMC 2565 แล้ว ในหน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดังนี้ค่ะ

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Data Management Center

DMC65 DMC2565 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล-ต้น-ปลายปีการศึกษา-2565-เปิดแล้ว-ระบบDMC-2565
DMC65-DMC2565 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล-ต้น-ปลายปีการศึกษา-2565-เปิดแล้ว-ระบบDMC-2565

ประกาศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565)
โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนหลังรอบ 10 มิถุนายน 2565 ได้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30 น.

ประกาศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)
แนวทางการทำข้อมูล

 • เข้าเมนู 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพื่อแก้ไขจำนวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอนในรอบเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในหัวข้ออื่นและแก้ไขให้ถูกต้อง
 • เข้าเมนู 2.8 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน และข้อมูลตั้งต้นในรอบ 1/2565

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคงค้างปีการศึกษาเดิม ดังนี้

 • เข้าเมนู 2.4 รายชื่อนักเรียนที่ทำรอดำเนินการในปีการศึกษาที่แล้ว เพื่อตรวจสอบว่ามีนักเรียนคนไหนที่มาเรียนในปี 2565 ให้ดำเนินการดังนี้
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 นักเรียนที่มาขอลาออกไปแล้วแต่ยังค้างอยู่ปีเก่า ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.1 เพื่อนำนักเรียนออกจากรายชื่อ
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนเลื่อนชั้นและเรียนต่อที่เดิม ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.2
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนซ้ำชั้น ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.3
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนจบชั้น ป.6/ม.3/ม.6(ปวช.3) ออกไปจากโรงเรียนแล้ว ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.4
 • นักเรียนคนไหนที่ยังไม่มาเรียน ให้ติดตามและพิจารณาจำหน่ายในภายหลัง(รอบ 10 พ.ย.)

การย้ายเข้า/ย้ายออก ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตน ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

 • นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.1 เพื่อนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน (เด็กเก่าในระบบ dmc จากโรงเรียนอื่น,เลข G ที่มีข้อมูลในระบบ DMC สามารถกรอกในเมนูนี้ได้เลย)
 • นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.3 เพื่อกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (สาเหตุเพราะไม่เคยมีข้อมูลใน DMC, มาจากสังกัดอื่น)
 • นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.4 เพื่อนำเข้าเด็ก G ที่พึ่งขอใหม่จากระบบ Gcode (เป็นเด็กที่ไม่มีบัตรหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และไม่เคยมีข้อมูลอยุ่ในระบบ DMC)
 • เมนู 2.7.5 นักเรียนที่มาขอทำย้ายออกในช่วงก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เมนู 2.7.6 ออกกลางคัน/จำหน่าย ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
 • เมนู 2.7.7 สามารถใช้จัดห้องเรียนนักเรียนได้ หรือสามารถทำรายคนในเมนู 2.3
 • เมนู 2.7.8 เปลี่ยนชื่อนักเรียน โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขชื่อนามสกุลในเมนู 2.3 ได้ ต้องแก้ไขในเมนูนี้เท่านั้น ไม่รับเรื่องแก้ไขชื่อ นามสกุลทาง Email และห้ามอัพโหลดไฟล์แก้ไขชื่อเข้ามาในระบบ
 • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น (ดูรายละเอียดในเมนู 2.7.9) หยุดรับเรื่องแก้ไขในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2565 คลิกที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ : DMC 2564 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้นปีการศึกษา 2564 เปิดแล้ว ระบบDMC 2564

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC2565 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล DMC 2565 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ปลายปีการศึกษา 2565 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center 2565เป็นอย่างสูงนะคะ