สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560
สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560

Advertisement

Advertisement

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-02-14 เปิดอ่านแล้ว : 6324 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา สมัคร 16-22ก.พ.2560

ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.26 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

1.1  ตำแหน่งพนักงานราชการ

1.1.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน  ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน  จำนวน  6  อัตรา

(1)  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  จำนวน  3  อัตรา สาขาวิชาที่รับสมัครดนตรีไทย , ดนตรีสากล , ภาษาจีน

(2)  โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร  จำนวน  1  อัตรา สาขาวิชาที่รับสมัครฟิสิกส์

(3)  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร  จำนวน  1  อัตรา สาขาวิชาที่รับสมัครเคมี

(4)  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  จำนวน  1  อัตรา  

สาขาวิชาที่รับสมัครจิตวิทยาและการแนะแนว  

1.1.2  กลุ่มงานเทคนิค  ค่าตอบแทน 13,800 บาท / เดือน  จำนวน  1  อัตรา

(1)  โรงเรียนสารคามพิทยาคม      

1.2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน จำนวน  1  อัตรา  

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

1.3  ตำแหน่งธุรการโรงเรียน  ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน จำนวน  1  อัตรา  

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

1.4  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน จำนวน  2  อัตรา

Advertisement

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

1.5  ตำแหน่งนักการภารโรง  (โครงการ  SP2) ค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน จำนวน  3  อัตรา     

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานราชการ 

1. กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรอง  และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตำแหน่งตามประกาศนี้ 

1.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้  เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

2. กลุ่มงานเทคนิค  

-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้  เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 

-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้  เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

4.ตำแหน่งธุรการโรงเรียน   -  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 5.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

-  ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป 6.ตำแหน่งนักการภารโรง  

-  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร    หลักฐานด้วยตนเอง  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 16 - 22  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ที่มา :http://www.ses26.go.th/2014/News_view.php?id=1352

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัคร 14-20 ก.พ.2560

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัคร 14-20 ก.พ.2560(8952)

แชร์ด่วน! สพม.33 เปิดสอบพนักงานราชการครู 36 อัตรา สมัคร 14-20ก.พ.2560

แชร์ด่วน! สพม.33 เปิดสอบพนักงานราชการครู 36 อัตรา สมัคร 14-20ก.พ.2560(6633)

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560 (6324)

เช็คด่วน! สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการและครูพี่เลี้ยง 10 อัตรา

เช็คด่วน! สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการและครูพี่เลี้ยง 10 อัตรา (12891)

เช็คด่วน! สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ 20 อัตรา สมัคร8-14กุมภาพันธ์ 2560

เช็คด่วน! สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ 20 อัตรา สมัคร8-14กุมภาพันธ์ 2560(6365)

เช็คด่วน! สพป. อบลราชธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

เช็คด่วน! สพป. อบลราชธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (17646)

ด่วนมาก! สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา 8-16 ก.พ. 60

ด่วนมาก! สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา 8-16 ก.พ. 60(3445)

กศน.เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา สมัคร 14-20 ก.พ.2560

กศน.เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา สมัคร 14-20 ก.พ.2560 (6768)

เช็คด่วน! สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 18 อัตรา

เช็คด่วน! สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 18 อัตรา (5535)

เช็คด่วน! สพม. 7 รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท 23 อัตรา

เช็คด่วน! สพม. 7 รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท 23 อัตรา(16661)


Tags
สพม.26
เปิดสอบพนักงานราชการครู
และลูกจ้างชั่วคราว
รวม
14
อัตรา
6
ตำแหน่ง
สมัคร
16-22ก.พ.2560