ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง
ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

Advertisement

Advertisement

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-07 เปิดอ่านแล้ว : 9753 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

โรงเรียนเพลินพัฒนา

เป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลายต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ให้สนุกกับการเรียนรู้ และมีศักยภาพรอบด้าน เปิดรับตำแหน่งต่างๆดังนี้

คุณสมบัติตำแหน่งงาน


๑. ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา(ครูฟิสิกส์ระดับมัธยม)    ๑  อัตรา

  คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สอนวิทยาศาสตร์ระดับ ม.1-ม.6

๒. ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูวิทยาศาสตร์ประถมปลาย) ๑  อัตรา

  คุณสมบัติ

    -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. ครูมานุุษกับโลก (ครูวิทยาศาสตร์ประถมต้น)  ๑  อัตรา

คุณสมบัติ

    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ)    ๓  อัตรา

  คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โบราณคดี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๕.  ครูภูมิปัญญาภาษาไทย(ครูภาษาไทย)  ๑ อัตรา

  คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โบราณคดี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา


๖. ครูการศึกษาพิเศษ   ๑  อัตรา

Advertisement

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการเด็ก ครอบครัว วัยรุ่น

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- สนใจดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

๗. เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและเทียบโอน     ๑  อัตรา

  คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การวิจัยและการจัดการทางด้านการศึกษา

- มีความสามารถด้านการจัดการความรู้ หรือการวัดและประเมินผล

- มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสนใจงานวิจัยและพัฒนา 

๘.  เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ (VDO)

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาศิลปกรรม  สถาปัตยกรรมนิเทศศิลป์ ออกแบบจกแต่งภายใน เทคโนโลยีการศึกษา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบได้ เช่น Illustrator Photoshop InDesign flash Auto CAD  Premiere CS5

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ

และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น

- รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 

- มีบุคลิกภาพดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน

- มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร

- มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

- มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถาม :

ส่วนบุคคล โรงเรียนเพลินพัฒนา เลขที่ 33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก

แขวงศาลาธรรสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง (9753)

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา สมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2560

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา สมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2560(6939)

แชร์ด่วน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา

แชร์ด่วน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา(4111)

เช็คด่วน! องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 13 อัตรา

เช็คด่วน! องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 13 อัตรา(3819)

เช็ดด่วน! อบจ.สกลนคร รับผู้ช่วยครู 5 อัตรา 14-27 ก.พ. 60

เช็ดด่วน! อบจ.สกลนคร รับผู้ช่วยครู 5 อัตรา 14-27 ก.พ. 60(4849)

สพป.ชลบุรี เขต 1 รับพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา

สพป.ชลบุรี เขต 1 รับพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา(3829)

เช็คด่วน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับลูกจ้างชั่วคราว

เช็คด่วน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับลูกจ้างชั่วคราว(4704)

สพป.พิจิตร รับบุคลากรวิทย์-คณิต 3 อัตรา 14-22 ก.พ.60

สพป.พิจิตร รับบุคลากรวิทย์-คณิต 3 อัตรา 14-22 ก.พ.60(3721)

เช็คด่วน! สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต 4 อัตรา

เช็คด่วน! สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต 4 อัตรา (9497)

สพป. เชียงราย เขต 1 รับครูวิกฤต 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 6-12 ก.พ. 60

สพป. เชียงราย เขต 1 รับครูวิกฤต 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 6-12 ก.พ. 60(4228)


Tags
ใครว่างไปสมัครเลย!
โรงเรียนเพลินพัฒนา
รับสมัครครูผู้สอน
10
ตำแหน่ง