สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)
มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

Advertisement

มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-30 เปิดอ่านแล้ว : 47163 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของคุณครูมาฝากครับ
หลังจากที่ทุกท่านทราบแล้วว่าการเลื่อนเงินเดือนของคุณครูนั้นได้เปลี่ยนจากการเลื่อนในระบบขั้นเป็นเงินเป็นระบบร้อยละ (เปอร์เซ็น) วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอมมี (ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตค 61-31 มีค 62) มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ซึ่งข้อมูลชุดนี้ได้รับการเปิดเผยจาก ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู ครับ

ย้ำอีกครั้ง!! นี่เป็นเพียงแค่ ร่าง ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนเท่านั้นครับ!!

สำหรับกำหนดการในร่างปฏิทินมีรายละเอียดดังนี้ครับ

(ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตค 61-31 มีค 62)

Advertisement

อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561 ข้อ 8 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ดังนี้

ภาระงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้รับการประเมิน ช่วงเวลา
1) การความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการฯ - ชี้แจง พร้อม 1) หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561 2) กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือนฯ 26 กย 2561 -รับทราบ / ทำความเข้าใจ 1-10 ตค 2561
2) บันทึกข้อตกลง พัฒนางาน -ชี้แจง แนวทางการดำเนินการ ประเมินตามข้อตกลง และกำหนด ปฏิทินการประเมิน -ทราบ/ทำความเข้าใจ -วางแผนพัฒนางานตาม 11-31 ตค 2561
3) พัฒนางานตาม ข้อตกลง ให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการ ประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการ ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตาม ข้อตกลง - พัฒนางานตามข้อตกลง/เก็บ ร่องรอยหลักฐาน - ปรับปรุง พัฒนางานตาม คำแนะนำ/ปรึกษาของผู้บังคับบัญชา 1 พย 2561-31 มีค 2561
4) การประเมิน
4.1 พิจารณาจากการประเมินตนเอง / การปฏิบัติจริง / ร่องรอยหลักฐาน -ประเมินตนเอง จากเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 1-2 เมย 2562
4.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานและ บันทึกผลการประเมินไว้ 3-4 เมย 2562
5) ผลการประเมิน
5.1 แจ้งผลการประเมินพร้อม ความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ -ลงนามรับทราบผลการ ประเมิน 5 เมย 2562
5.2 ตั้งคณะกรรมการ 3 คน พิจารณารายงานผลการประเมิน เสนอผอ.รร. - 5 เมย 2562
5.3 ผอ.รร.พิจารณา/ตัดสิน ส่งเขต 5 เมย 2562
6) ประกาศผลการ ประเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการ ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น และดี มาก 5 เมย 2562

มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

ขอบคุณข้อมูลจาก : ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา…086-8686810 หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ครูโซ่ลาออกจากราชการ

ครูโซ่ลาออกจากราชการ "ผมอยากเป็นครูที่สามารถไปสอนได้ทุกๆที่"..(22056)

ก.พ. เชิญชวนข้าราชการ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ก.พ. เชิญชวนข้าราชการ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึ..(7784)

ข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการยุบ-เลิกโรงเรียนขนาดเล็ก โดย

ข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการยุบ-เลิกโรงเรียนขนาดเล็ก โดย "รศ.เอกชัย กี่ส..(9317)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)..(10343)

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(5646)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(7368)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(5809)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(13882)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(7087)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(13109)


Tags
มาแล้ว!!
(ร่าง)
ปฏิทินการเลื่อน
เงินเดือนครู
รอบที่
1
(1
ต.ค.
61-31
มี.ค.
62)
MBA
IELTS
chulatutor