สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ
คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

Advertisement

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-03-11 เปิดอ่านแล้ว : 12144 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สพฐ.ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในหนังสือฉบับนี้ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อคำถามถามและคำตอบ เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

คําถามเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ

ข้อ ๑ เรื่องปฏิทินงานเงินเดือน กับ ปฏิทินงานจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง การแจ้งให้เขตปฏิบัติ รบกวน ของใหม่ที่กําลังจะกําหนดมาให้สอดคล้องในวันเวลาด้วย (ตอนนี้ของงานจ่ายตรงประจําปีออกมาแล้ว) ปฏิทินของงานเงินเดือน ขอความกรุณากําหนดเผื่อเวลาให้โรงเรียนและเขตพื้นที่ได้มีเวลา ตรวจสอบตรวจทาน รวมถึงมีเวลานัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นจะต้องมีในแนวปฏิบัติให้ด้วย เพราะอย่างไร เงินเดือนเลื่อน ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในสิ้นเดือนเมษายนตามปฏิทิน จ่ายตรงอยู่แล้ว

คําตอบ สพฐ. จะปรับปฏิทินการดําเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันกับระบบจ่ายตรงตามที่เสนอ

ข้อ ๒ ในการบริหารวงเงิน สมมุติว่า มีการประชุม กศจ.ผ่านไปแล้ว คําสั่งเลื่อนเงินเดือนออกแล้ว ตรวจสอบพบความผิดพลาด คลาดเคลื่อนข้อมูลของโรงเรียนหนึ่ง หากจะมีการขอทบทวน จะมีแนวทางใด ที่จะไม่ให้กระทบทั้งเขต (ขอทบทวนเป็นเฉพาะรายโรง)

คําตอบ หากมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนคลาดเคลื่อนเฉพาะโรงเรียนหนึ่ง สมควรแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน เฉพาะส่วนของโรงเรียนที่มีปัญหาเท่านั้น

ข้อ ๓. เพื่อการออกคําสั่งให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเป็นไปในแนวเดียวกัน ขอความกรุณา สพฐ. จัดทําตัวอย่างให้เขตพื้นที่ปฏิบัติ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

คําตอบ สพฐ. เคยส่งตัวอย่างคําสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๐๔/ว ๑๘๐๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ สพท. สามารถนํามาปรับใช้โดยอนุโลมได้ทันที

ข้อ ๔ กรณีเลื่อนและแต่งตั้งให้มีตําแหน่งและวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา เช่น ครูผู้ช่วย เป็น ครู/ครู คศ.๑ เป็นครู คศ.๒ การให้ได้รับเงินเดือนจะปฏิบัติอย่างไร / สพฐ. และ ก.ค.ศ. จะมีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เขตพื้นที่ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่ / คําถามนี้ยังไม่มี คําตอบ.. ขอคําตอบที่ชัดเจนค่ะ เพราะขณะนี้ยังสงสัยกันอยู่มากว่า จะเป็นขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าหรือเท่าเดิม รอคําตอบเช่นกันค่ะ กําลังจะมีคําสั่งอีกเยอะ....ขอบคุณค่ะ

คําตอบ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทําให้บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นระบบขั้นเงินเดือนถูกยกเลิกด้วย ดังนั้น การสั่งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้น จึงต้องสั่งให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมแต่เปลี่ยนวิทยฐานะเท่านั้น เช่น ครู คศ.๑ รับเงินเดือนอัตรา ๒๔,๒๕๐ บาท เป็น ครู คศ.๒ รับเงินเดือนเท่าเดิม

Advertisement

ข้อ ๕ กรณีได้รับวิทยฐานะสูงกว่าเดิมก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นแบบแท่ง แล้วมา แก้ไขเป็นร้อยละ (คําสั่งออกหลังเลื่อน ๑ เมษายน ๒๕๖๒) จะไปแก้ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนอย่างไร เพราะ ในระบบจ่ายตรงเขาต้องปรับให้เลื่อนเป็นร้อยละ เลื่อนเงินเดือนครูเป็นร้อยละเหมือน ๓๘ ค. (๒) เราต้อง มาปรับแก้ร้อยละในระบบจ่ายตรงเป็นรายคน จํานวนครูเป็นพันคนเกือบทุกเขต ขอเวลาให้พวกเราได้ทําแบบ อย่าเร่งรีบด้วยค่ะ

คําตอบ กรมบัญชีกลางจะปรับปรุงระบบจ่ายตรงให้สอดคล้องกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ สําหรับเจ้าหน้าที่ใน สพท. คงต้องระดมทรัพยากรบุคคลแก้ไขข้อมูลเงินเดือนในระบบจ่ายตรงให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนตรงตามกําหนดเวลา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างครับ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ข่าวดี!! กศจ.พิษณุโลก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 80 อัตรา เลือกโรงเรียน 22 เม.ย. 62

ข่าวดี!! กศจ.พิษณุโลก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 80 อัตรา เลือกโรงเรียน 22 เม.ย. 62..(1834)

ควรหยุดหรือสู้ต่อ!! ครูอัตราจ้าง 4 คน เงินเดือน 5,500 อยู่โรงเรียนไม่มีผอ.-ครูประจำการ

ควรหยุดหรือสู้ต่อ!! ครูอัตราจ้าง 4 คน เงินเดือน 5,500 อยู่โรงเรียนไม่มีผอ.-ครูประจำการ..(3655)

ตัวอย่าง การกำหนด ระดับการประเมิน และ ร้อยละ การเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู

ตัวอย่าง การกำหนด ระดับการประเมิน และ ร้อยละ การเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู..(5162)

ตัวอย่างการเลื่อน เงินเดือน ร้อยละ ของครู ทุกวิทยฐานะ

ตัวอย่างการเลื่อน เงินเดือน ร้อยละ ของครู ทุกวิทยฐานะ..(14235)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 39 ราย (ข้อมูล 20 มีนาคม 2562)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 39 ราย ..(21974)

มติ ครม.ด้านการศึกษา 19 มี.ค.62!! เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ ให้ ก.ค.ศ. สามารถจัดสรรอัตราว่างจากเกษียณคืนในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไปได้

มติ ครม.ด้านการศึกษา 19 มี.ค.62!! เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ ให้ ก.ค.ศ. สามารถจัดสรรอัต..(5636)

คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู

คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู ..(17638)

การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ..(3817)

ประกาศแล้ว!! ผลการทดสอบ การอ่าน การเขียน ป.1 ปีการศึกษ 2561

ประกาศแล้ว!! ผลการทดสอบ การอ่าน การเขียน ป.1 ปีการศึกษ 2561..(28177)

มาแล้ว!! โปรมแกรม ปพ.5 คำนวณเกรดอัตโนมัติ ใช้ง่าย ไฟล์ Excel

มาแล้ว!! โปรมแกรม ปพ.5 คำนวณเกรดอัตโนมัติ ใช้ง่าย ไฟล์ Excel ..(23554)


Tags
คุณครูควรอ่าน!!
ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือน
ครู
แบบร้อยละ
MBA
IELTS
chulatutor