สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ
คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

Advertisement

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-03-11 เปิดอ่านแล้ว : 14331 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สพฐ.ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในหนังสือฉบับนี้ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อคำถามถามและคำตอบ เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

คําถามเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ

ข้อ ๑ เรื่องปฏิทินงานเงินเดือน กับ ปฏิทินงานจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง การแจ้งให้เขตปฏิบัติ รบกวน ของใหม่ที่กําลังจะกําหนดมาให้สอดคล้องในวันเวลาด้วย (ตอนนี้ของงานจ่ายตรงประจําปีออกมาแล้ว) ปฏิทินของงานเงินเดือน ขอความกรุณากําหนดเผื่อเวลาให้โรงเรียนและเขตพื้นที่ได้มีเวลา ตรวจสอบตรวจทาน รวมถึงมีเวลานัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นจะต้องมีในแนวปฏิบัติให้ด้วย เพราะอย่างไร เงินเดือนเลื่อน ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในสิ้นเดือนเมษายนตามปฏิทิน จ่ายตรงอยู่แล้ว

คําตอบ สพฐ. จะปรับปฏิทินการดําเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันกับระบบจ่ายตรงตามที่เสนอ

ข้อ ๒ ในการบริหารวงเงิน สมมุติว่า มีการประชุม กศจ.ผ่านไปแล้ว คําสั่งเลื่อนเงินเดือนออกแล้ว ตรวจสอบพบความผิดพลาด คลาดเคลื่อนข้อมูลของโรงเรียนหนึ่ง หากจะมีการขอทบทวน จะมีแนวทางใด ที่จะไม่ให้กระทบทั้งเขต (ขอทบทวนเป็นเฉพาะรายโรง)

คําตอบ หากมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนคลาดเคลื่อนเฉพาะโรงเรียนหนึ่ง สมควรแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน เฉพาะส่วนของโรงเรียนที่มีปัญหาเท่านั้น

ข้อ ๓. เพื่อการออกคําสั่งให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเป็นไปในแนวเดียวกัน ขอความกรุณา สพฐ. จัดทําตัวอย่างให้เขตพื้นที่ปฏิบัติ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

คําตอบ สพฐ. เคยส่งตัวอย่างคําสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๐๔/ว ๑๘๐๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ สพท. สามารถนํามาปรับใช้โดยอนุโลมได้ทันที

ข้อ ๔ กรณีเลื่อนและแต่งตั้งให้มีตําแหน่งและวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา เช่น ครูผู้ช่วย เป็น ครู/ครู คศ.๑ เป็นครู คศ.๒ การให้ได้รับเงินเดือนจะปฏิบัติอย่างไร / สพฐ. และ ก.ค.ศ. จะมีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เขตพื้นที่ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่ / คําถามนี้ยังไม่มี คําตอบ.. ขอคําตอบที่ชัดเจนค่ะ เพราะขณะนี้ยังสงสัยกันอยู่มากว่า จะเป็นขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าหรือเท่าเดิม รอคําตอบเช่นกันค่ะ กําลังจะมีคําสั่งอีกเยอะ....ขอบคุณค่ะ

คําตอบ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทําให้บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นระบบขั้นเงินเดือนถูกยกเลิกด้วย ดังนั้น การสั่งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้น จึงต้องสั่งให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมแต่เปลี่ยนวิทยฐานะเท่านั้น เช่น ครู คศ.๑ รับเงินเดือนอัตรา ๒๔,๒๕๐ บาท เป็น ครู คศ.๒ รับเงินเดือนเท่าเดิม

Advertisement

ข้อ ๕ กรณีได้รับวิทยฐานะสูงกว่าเดิมก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นแบบแท่ง แล้วมา แก้ไขเป็นร้อยละ (คําสั่งออกหลังเลื่อน ๑ เมษายน ๒๕๖๒) จะไปแก้ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนอย่างไร เพราะ ในระบบจ่ายตรงเขาต้องปรับให้เลื่อนเป็นร้อยละ เลื่อนเงินเดือนครูเป็นร้อยละเหมือน ๓๘ ค. (๒) เราต้อง มาปรับแก้ร้อยละในระบบจ่ายตรงเป็นรายคน จํานวนครูเป็นพันคนเกือบทุกเขต ขอเวลาให้พวกเราได้ทําแบบ อย่าเร่งรีบด้วยค่ะ

คําตอบ กรมบัญชีกลางจะปรับปรุงระบบจ่ายตรงให้สอดคล้องกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ สําหรับเจ้าหน้าที่ใน สพท. คงต้องระดมทรัพยากรบุคคลแก้ไขข้อมูลเงินเดือนในระบบจ่ายตรงให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนตรงตามกําหนดเวลา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างครับ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(2865)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(4501)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(4422)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(11867)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(5849)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(11748)

ไฟเขียว ต่ออายุ

ไฟเขียว ต่ออายุ "ข้าราชการ" เกษียณอายุราชการ ได้ในวัย 70 ปี ..(28577)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562) ..(16938)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบ..(17432)

ชงสพฐ.คิดเกณฑ์รับเด็กปี63 ให้โรงเรียนแข่งขันสูง โรงเรียนประจำจังหวัด ยกเลิกเขตบริการ สอบเข้า 100%

ชงสพฐ.คิดเกณฑ์รับเด็กปี63 ให้โรงเรียนแข่งขันสูง โรงเรียนประจำจังหวัด ยกเลิกเขตบริการ สอบเข้า 100%..(4910)


Tags
คุณครูควรอ่าน!!
ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือน
ครู
แบบร้อยละ
MBA
IELTS
chulatutor