สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู
คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู

Advertisement

คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-03-19 เปิดอ่านแล้ว : 22301 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู

เมื่อเร็วๆนี้ สพฐ.ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ (เพิ่มเติม) โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน โดยจะขอยกตัวอย่างในข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ครับ

คำถามข้อที่ 10

เรื่องวงเงินเลื่อนเงินเดือนในแนวปฏิบัติข้อ 8.2 บอกแยกวงเงินเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่ม 1 รอง ผอ.ร.ร. และข้าราชการสายงานการสอน

แต่ในวรรคท้ายข้อ 8.2 กำหนดให้เลื่อนภายในวงเงินของแต่ละตำแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งใดเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ตำแหน่งอื่น

หมายความว่า ภายในกลุ่ม 1 ต้องแยกวงเงินพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. กับ ครูผู้สอนออกจากกันหรือไม่ หรือพิจารณารวมในกลุ่ม 1

คำตอบ

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2, คศ.3 ให้แยกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

(1) รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน

(2) รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์, ผอ.สถานศึกษา

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – คศ.5 ให้แยกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

(1) รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน

(2) รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์, ผอ.สถานศึกษา

ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวงเงินของแต่ละตำแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งใดมีเหลือจึงเกลี่ยไปให้ตำแหน่งอื่นได้ หมายความว่า ภายในกลุ่มที่ 1 (1)

ต้องแยกวงเงินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอนออกจากกัน

คำถามข้อที่ 15

กรณีการใช้วงเงินวิธีการดังต่อไปนี้ ถูกต้องหรือไม่

การแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม 1 (ข้อ 8.1.1) รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3

กลุ่ม 1 (ข้อ 8.2.1)

- ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.

Advertisement

- ตำแหน่ง สายงานการสอน

กลุ่ม 2 (ข้อ 8.2.2)

- ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. / เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

- ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.

กลุ่ม 2 (ข้อ 8.1.2) รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5

กลุ่ม 1 (ข้อ 8.2.1)

- ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.

- ตำแหน่ง สายงานการสอน

กลุ่ม 2 (ข้อ 8.2.2)

- ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. / เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

- ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.

ตัวอย่าง โรงเรียน ก

1) ใช้วงเงินภายใน กลุ่ม 1 (ข้อ 8.1.1) รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 ในแต่ละตำแหน่งก่อน (ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. / สายงานการสอน) เมื่อเงินคงเหลือแต่ละตำแหน่งก็นำมาใช้ภายในกลุ่มนี้

2) ใช้วงเงินภายใน กลุ่ม 2 (ข้อ 8.1.2) รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 ในแต่ละตำแหน่งก่อน (ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. / สายงานการสอน) เมื่อเงินคงเหลือแต่ละตำแหน่งก็นำมาใช้ภายในกลุ่มนี้

3) นำเงินคงเหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้อีกครั้ง คงเหลือเท่าไร ส่งคืนเขตพื้นที่การศึกษา

คำตอบ

ถูกต้องแล้ว

เปิดอ่านทั้งหมดคลิกที่นี่

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒..(2910)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!..(2441)

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(2629)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(7451)

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ.

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ...(5076)

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(51692)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3545)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(11552)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(18097)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(5002)


Tags
คุณครูควรอ่าน!!
การบริหารวงเงิน
เลื่อน
เงินเดือน
ครู
MBA
IELTS
chulatutor