สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

Advertisement

การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-04 เปิดอ่านแล้ว : 11208 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้ง ที่ ศธ 04009/ว2062 เรื่อง การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๗ ได้แจ้งจัดสรรอัตราและงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดสรรให้ สถานศึกษา และให้สงวนอัตราว่างตําแหน่งนักการภารโรงส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๘ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการรายงานอัตราว่างของอัตราจ้างปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน อัตราละ ๑๕,000 บาท และปรับลดอัตราค่าจ้างเป็นอัตราละ ๔,000 บาท และหนังสือที่อ้างถึง ๙ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตําแหน่งครูสาขาขาดแคลนดําเนินการปรับเปลี่ยนเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหา สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนและจัดทํา บัญชีการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๑๐ ในการนี้ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานราชการเป็นการจ้างต่อเนื่องจากครั้งที่ ๑ จะดําเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว สําหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการสมัคร และสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางกําหนดตามลําดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

Advertisement

การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ว2062 [ ขนาดไฟล์ 98.81 KB ]


2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 10 [ ขนาดไฟล์ 701.57 KB ]


3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 10 [ ขนาดไฟล์ 801.25 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒..(3364)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!..(2546)

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(2654)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(7659)

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ.

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ...(5107)

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(51798)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3561)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(11602)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(18124)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(5012)


Tags
การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2562
ครั้งที่
2
MBA
IELTS
chulatutor