สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

Advertisement

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-20 เปิดอ่านแล้ว : 35003 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ“ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา”โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู และรายชื่อ 9 สาขาวิชาเอก ที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

1) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

2) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3) ไฟฟ้ากำลัง

4) โทรคมนาคม

5) แมคคาทรอนิกส์

6) เครื่องวัดและควบคุม

7) เทคนิคอุตสาหกรรม

8) เทคนิคการผลิต

9) ช่างกลโรงงาน

10) เขียนแบบเครื่องกล

11) เครื่องกล

12) เครื่องมือและซ่อมบำรุง

13) ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

14) แม่พิมพ์โลหะ

15) แม่พิมพ์พลาสติก

16) ช่างยนต์

17) ช่างก่อสร้าง

18) โยธา

19) ช่างสำรวจ

20) สถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์/ออกแบบตกแต่ง

21) อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

22) อุตสาหกรรมต่อเรือ

23) พาณิชย์นาวี

24) การจัดการโลจิสติกส์

25) อุตสาหกรรมยาง

26) เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์

27) ปิโตรเคมี

28) การพิมพ์

29) การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

30) การขุดเจาะน้ำมัน

31) เทคโนโลยีแสงและเสียง

32) ปิโตรเลียม

33) เทคนิคพลังงาน

34) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

35) ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

36) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

37) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

38) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

39) การท่องเที่ยว

40) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

41) สาขาวิชาเลขานุการ

42) การจัดการธุรกิจ

43) การจัดการสำนักงาน

44) การตลาด

45) การบัญชี

46) บริหารธุรกิจและพณิชยการ

47) โลจิสติกส์

48) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

49) ธุรกิจค้าปลีก

50) การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Advertisement

51) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

52) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

53) เสื้อผ้าสำเร็จรูป

54) เคมีสิ่งทอ

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์

55) สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

56) ช่างกลเกษตร

57) เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร

58) เทคโนโลยีภูมิทัศน์

59) ผลิตภัณฑ์ยาง

60) พืชศาสตร์

61) สัตว์ศาสตร์

62) พืชไร่

63) ปฐพีวิทยา

ประเภทวิชาการประมง

64) สาขาวิชาการควบคุมเครื่องจักร(เรือประมง)

65) ประมงทะเล

66) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

67) แปรรูปสัตว์น้ำ

68) อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ประเภทวิชาคหกรรม

69) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

70) คหกรรมศาสตร์

71) เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย

72) เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

73) แฟชั่นและสิ่งทอ

74) สปาและความงาม

75) เสริมสวย(เทคโนโลยีความงาม)

ประเภทวิชาศิลปกรรม

76) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

77) ศิลปกรรม

78) เซรามิค/เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

79) ศิลปหัตถกรรม(รูปพรรณและเครื่องสาน)

80) การออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี

81) ช่างทองหลวง

82) การออกแบบ

83) คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

84) คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

85) การถ่ายภาพและวิดีทัศน์

86) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

สาขาวิชาขาดแคลนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

เสนอเพิ่มเติมอีก 12 สาขา ได้แก่

87) นิติศาสตร์

88) อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน

89) การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม

90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

91) เคมีอุตสาหกรรม

92) วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

93) วิศวกรรมพลังงาน/พลังงานทดแทน

94) เทคโนโลยีระบบราง/วิศวกรรมขนส่งระบบราง

95) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบันเทิง/แอนนิเมชั่น

96) การตลาดดิจิตอล

97) อุตสาหกรรมศิลป์ และ

98) ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง

หมายเหตุ!! ต้องรอประกาศทางการจาก สอศ. อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ขอบคุณที่มา : คุณณภัค ถิรกุลยศมาดี

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)..(5025)

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(4326)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(5658)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(4905)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(12557)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(6103)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(12223)

ไฟเขียว ต่ออายุ

ไฟเขียว ต่ออายุ "ข้าราชการ" เกษียณอายุราชการ ได้ในวัย 70 ปี ..(30326)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562) ..(17076)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบ..(17544)


Tags
เช็กที่นี่!!
รายชื่อ
98
สาขาวิชาเอก
ที่
สอศ.
อนุมัติให้เปิดสอบ
“ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา”
โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
MBA
IELTS
chulatutor