สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-05-15 เปิดอ่านแล้ว : 21323 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๑๖๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทําข้อมูล การนับมีตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกรอก ข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/obec salary โดยใช้รหัสเขตพื้นที่การศึกษา/รหัสสํานัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็น username และ password สําหรับการกรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา, ข้าราชการครูสายงานการสอน, รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อํานวยการสถานศึกษา) ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ลงในเว็บไซต์ ซึ่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งชื่อเว็บไซต์ กําหนดวัน เวลาในการกรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นั้น

บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ กรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา, ข้าราชการครูสายงานการสอน, รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และผู้อํานวยการสถานศึกษา) ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)

ลงในเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/obec salary โดยใช้รหัสเขตพื้นที่ การศึกษา/รหัสสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็น username และ password ตามตารางที่แนบ ทั้งนี้ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะเปิดระบบให้กรอกรายงานข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

Advertisement

และขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่แนบไปยังสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สํานักงานศานะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)..(5344)

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(4406)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(5747)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(4946)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(12616)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(6126)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(12271)

ไฟเขียว ต่ออายุ

ไฟเขียว ต่ออายุ "ข้าราชการ" เกษียณอายุราชการ ได้ในวัย 70 ปี ..(30446)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562) ..(17084)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบ..(17554)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งการรายงาน
ผลการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
MBA
IELTS
chulatutor