KSP Webinar 2021 ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

2595

KSP Webinar 2021 ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

KSP Webinar 2021  ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
KSP Webinar 2021 ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

KSP Webinar 2021 ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 09.30 น.
ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) “Education Transformation in the Post – COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด”
**โดย**
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวรายงาน

รับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา
https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

KSP Webinar 2021  ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
KSP Webinar 2021 ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา เฟส 2 ลำดับที่ 1-3000

ประกาศรายชื่อสำรองมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา เฟส ลำดับที่ 3,100 – 5,582

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจากคุรุสภาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/