KSP Webinar 2021 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการ ประชุมทางวิชาการ ออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

2686

KSP Webinar 2021 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการ ประชุมทางวิชาการ ออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

KSP Webinar 2021 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการ ประชุมทางวิชาการ ออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564
KSP Webinar 2021 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการ ประชุมทางวิชาการ ออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

KSP Webinar 2021 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการ ประชุมทางวิชาการ ออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2  ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

ผู้ที่มีรายชื่อแล้วแต่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใน [email protected] ได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อนี้
1. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
2. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล เฟสสอง: KSPWEBINAR 2564
3. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามที่ระบบแจ้ง
4. ระบบจะอัปเดตข้อมูลให้ภายใน 24 ชั่วโมง
5. ภายใน 24 ชั่วโมง หากระบบยังไม่ขึ้นข้อมูล สามารถแจ้งแอดมินผ่านช่องแชทได้

ตรวจสอบรายชื่อตัวจริงลำดับที่ 1 – 3,000 คลิก https://bit.ly/3jwDEVs

ตรวจสอบรายชื่อตัวสำรองลำดับที่ 3,001 – 5,582 คลิก https://bit.ly/3Cl7qFq

KSP Webinar 2021 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการ ประชุมทางวิชาการ ออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564
KSP Webinar 2021 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการ ประชุมทางวิชาการ ออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

KSP Webinar 2021 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการ ประชุมทางวิชาการ ออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อตัวจริงลำดับที่ 1 – 3,000 คลิก https://bit.ly/3jwDEVs

ตรวจสอบรายชื่อตัวสำรองลำดับที่ 3,001 – 5,582 คลิก https://bit.ly/3Cl7qFq

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล KSP Webinar 2021 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการ ประชุมทางวิชาการ ออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 จาก คุรุสภา