6 เทคนิคการสอนที่คุณครูห้ามพลาด!!
6 เทคนิคการสอนที่คุณครูห้ามพลาด!!

Advertisement

Advertisement

6 เทคนิคการสอนที่คุณครูห้ามพลาด!!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-12-29 เปิดอ่านแล้ว : 4228 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

6 เทคนิคการสอนที่คุณครูห้ามพลาด!!

การศึกษาเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ ในขณะที่กระบวนการและเทคนิคการสอนเองก็สามารถพัฒนาให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ ได้เช่นเดียวกัน  ดัง 6 เทคนิคการสอนยอดนิยมดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเทคโนโลยีที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการ สอนปัจจุบัน

 1. ห้องเรียนกลับด้าน

สำหรับห้องเรียนกลับด้านโดยทั่วไปเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมความ พร้อมก่อนเรียนในชั้น โดยให้นักเรียนศึกษาหัวข้อมาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน เพื่อการเรียนในวันถัดมาจะเป็นการตอบคำถามในข้อที่สงสัย รวมถึงได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถขยายขอบเขตของการเรียนรู้ได้มากและ กว้างไกลขึ้น 

 2. การคิดเชิงออกแบบ

เทคนิคการคิดเชิงออกแบบ จะเป็นการเรียนที่มุ่งเน้นเพื่อการแก้ปัญหากรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง  ผ่านการวิเคราะห์โดยกลุ่ม การระดมความคิด การใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นโครงสร้างในทางปฏิบัติที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก และบางกรณีอาจจะหาหนทางออกไม่ได้ แต่วิธีการนี้จะช่วยเตรียมพร้อมนักเรียนในการเผชิญโลกกว้าง รวมถึงสร้างความอยากรู้อยากเห็น ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้

3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สำหรับเทคนิคนี้ ความอยากรู้อยากเห็นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถระลึกถึงข้อมูลที่ลืมไปแล้วได้ และที่สำคัญยังเป็นวิธีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาลงลึกในสิ่งที่ตนเอง สนใจและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

เทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือการสร้าง “Mind Maps” โดยคุณครูนั้นจะกำหนดศูนย์กลางเรียนรู้บน “Mind Maps”   และให้นักเรียนได้มีอิสระในการขยายและพัฒนาความคิด เช่น การมุ่งเน้นไปที่ร่างกายมนุษย์ นักเรียนบางคนอาจสร้าง “Mind Maps” บนอวัยวะ กระดูกและโรคต่างๆ ที่สามารถส่งผลต่อร่างกาย หลังจากนั้นนักเรียนจะได้รับการประเมินตาม “Mind Maps” ที่ได้สร้างขึ้น รวมถึงได้ทำงานควบคู่ไปกับ “Mind Maps” ของผู้อื่น เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และความเข้าใจในร่างกายมนุษย์มากยิ่งขึ้น

 4. เกมการสอน
การเรียนรู้ผ่านเกมเป็นวิธีการที่ได้นำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษา ระดับประถมศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งวิธีการนี้เป็นการเรียนผ่านการเล่นโดยที่นักเรียนนั้นไม่ได้ตระหนักรู้ ว่ากำลังเรียน และเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังเป็นเทคนิคที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้

Advertisement

ซึ่งคุณครูนั้น ควรออกแบบโครงการที่มีความเหมาะสมสำหรับนักเรียนโดยคำนึงถึงอายุและความรู้ ของเด็ก ในขณะที่กิจกรรมก็ต้องมีความน่าสนใจมากพอที่จะสร้างแรงรูงใจในการเรียนรู้ ได้ เช่นคุณครูอาจจะส่งเสริมให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในหัวข้อหนึ่ง และให้นักเรียนท้าทายหรือชักชวนเพื่อนมาทดสอบดูว่าใครได้รับคะแนนที่สูงกว่า ด้วยวิธีนี้นักเรียนจะเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันกับเพื่อนร่วมชั้น ในขณะที่มีความสนุกสนานไปกับการเรียนรู้

 5. สื่อสังคมออนไลน์
เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น ทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายดายขึ้น รวมไปถึงตัวเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่มีการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์อยู่แล้ว จึงง่ายต่อการสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมกับสื่อสังคมในห้องเรียน  รวมถึงสามารถสร้างแนวการสอนที่แตกต่างจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ได้
เช่นโรงเรียนภาษาอังกฤษในบราซิลแห่งหนึ่ง สนับสนุนให้นักเรียนตามดูทวีตของศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ และหาคำผิดของไวยากรณ์เวลามีคนทวีตเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้น

6. การเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์
การเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์นั้นมีอยู่โดยทั่วไปซึ่งคุณครูสามารถนำมาใช้เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกสนุกสนานในห้องเรียนได้  ช่วยให้ครูสามารถสร้างการโต้ตอบและสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกในห้องเรียน ตัวอย่างเช่น แบบทดสอบออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียน เป็นต้น

ที่มา: https://www.examtime.com/blog/teaching-techniques/

ภาพประกอบ: http://www.seeklearning.com.au/industries/education/tesol/teach-english-overseas-without-a-degree

แปลและเรียบเรียงบทความโดย CopyRight:มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org


**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
6
เทคนิคการสอนที่คุณครูห้ามพลาด!!