แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักสูตร 51
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักสูตร 51

Advertisement

Advertisement

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักสูตร 51

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-05-17 เปิดอ่านแล้ว : 7203 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักสูตร 51

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 (ประถมศึกษา)
(มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
 (ประถมศึกษา) 
 (มัธยมศึกษา)

Advertisement

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 (ประถมศึกษา)  
 (มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (ประถมศึกษา)  
 (มัธยมศึกษา)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา)

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
หลักสูตร
51