ร้อง “สพป.โคราช เขต 1″โยกไม่เป็นธรรม ตั้งผอ.ร.ร.เล็กขึ้น “ขนาดใหญ่พิเศษ”
ร้อง “สพป.โคราช เขต 1″โยกไม่เป็นธรรม ตั้งผอ.ร.ร.เล็กขึ้น “ขนาดใหญ่พิเศษ”

Advertisement

Advertisement

ร้อง “สพป.โคราช เขต 1″โยกไม่เป็นธรรม ตั้งผอ.ร.ร.เล็กขึ้น “ขนาดใหญ่พิเศษ”

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-01-23 เปิดอ่านแล้ว : 955 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ร้อง “สพป.โคราช เขต 1″โยกไม่เป็นธรรม ตั้งผอ.ร.ร.เล็กขึ้น “ขนาดใหญ่พิเศษ”

นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานุเคราะห์ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ทำเรื่องร้องทุกข์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อขอให้เพิกถอนมติคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 และขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครราชสีมา เขต 1 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขอย้ายจากโรงเรียนเสนานุเคราะห์ที่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ไปยังโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โดยคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายที่ออกมา กลับพบว่าผู้ที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ที่ตนเลือก กลับเป็นผู้อำนวยการจากโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งขัดกับระเบียบข้อบังคับ ก.ค.ศ.ที่กำหนดว่าการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ควรพิจารณาจากโรงเรียนขนาดเดียวกันหรือต่างระดับแค่ 1 ระดับ

นายธนกฤต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติว่าคณะกรรมการกลั่นกรอง ให้คะแนนประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในข้อ “ไม่ถูกดำเนินการทางวินัย” แก่ตน 0 คะแนน เพราะแม้ตนเคยถูกสอบสวนทางวินัยและถูกลงโทษตัดเงินเดือนจริง แต่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 และมี พ.ร.บ.ล้างมนทิน ปี 2550 ควบคุมอยู่ การกระทำดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 กล่าวว่า ยืนยันว่าการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของก.ค.ศ. เนื่องจากการขอย้ายครั้งนี้ ไม่มีผู้อำนวยการจากโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษมาแสดงความจำนง ทางเขตพื้นที่ฯ จึงพิจารณาแบบเหมารวมทั้งหมด คือนำโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมาพิจารณารวมกัน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กคนดังกล่าว ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ส่วนเรื่องให้คะแนนนั้น เป็นการวินิจฉัยของคณะกรรมการกลั่นกรองตามแนวทางปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.กำหนดมาเช่นกัน เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยพิจาณารายละเอียดเป็นกรณีไป

กรรมการใน อ.ก.ค.ศ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 กล่าวว่า การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนลักษณะดังกล่าวไม่ถูกต้อง ถือว่าขัดระเบียบก.ค.ศ. แต่ตนเป็นเสียงข้างน้อยในที่ประชุม จึงแพ้โหวต และยังพบว่าคนที่ได้คะแนนอันดับ 1 ก็ได้คะแนนสูงผิดปกติ ทั้งที่ไม่มีผลงานและจำนวนนักเรียนลดลง อย่างไรก็ตามเมื่อตนคัดค้าน อนุกรรมการฯ ส่วนมากกลับเห็นด้วยและชี้แจงว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบก.ค.ศ.

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ร้อง
“สพป.โคราช
เขต
1″โยกไม่เป็นธรรม
ตั้งผอ.ร.ร.เล็กขึ้น
“ขนาดใหญ่พิเศษ”