โภชนาการเด็กไทยแย่"เตี้ย"คงที่10-15ปี
โภชนาการเด็กไทยแย่

Advertisement

Advertisement

โภชนาการเด็กไทยแย่"เตี้ย"คงที่10-15ปี

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-01-26 เปิดอ่านแล้ว : 1506 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

โภชนาการเด็กไทยแย่"เตี้ย"คงที่10-15ปี

ประชุมโภชนาการโลกชี้เด็กไทยยังเตี้ยต่ำกว่ามาตรฐาน ด้านนักวิชาการไทยระบุภาวะเด็กไทยตัวเตี้ยคงที่มานาน 10-15 ปี ไม่ขยับไปไหน สะท้อนการขาดสารอาหารและวิตามินของเด็ก มองอาหารจากร้านสะดวกซื้อแทรกซึมในชนบท อาจมีส่วนทำให้โภชนาการเด็กไม่ดีขึ้น ด้านนักวิชาการต่างประเทศระบุรัฐควรลงทุนด้านโภชนาการในเด็กแค่ 1 บาท แต่ได้รับผลตอบแทนกลับมา 40 บาท

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมรายงานโภชนาการโลก 2015 (Global Nutrition Report 2015) เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรายงานภาวะโภชนาการของโลกที่มหาวิทยาลัยมหิดลทำงานร่วมกับคณะทำ งานกลุ่ม Independent Expert Group (IEG) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติในสาขาต่างๆ และผู้แทนภายใต้หน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติ ทั้งยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก และเอฟเอโอ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 120 คน ซึ่งมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความท้าทายในการแก้ปัญหาทุพโภชนาการ ทั้งการขาดโภชนาการ และการมีโภชนาการเกิน ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งกลุ่มอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวและรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้อง

ดร.ลอเรนซ์ ฮัดดาด ประธานกลุ่ม Independent Expert Group (IEG) รายงานว่า ที่ประชุมองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งเป้ายุทธศาสตร์ทางโภชนการปี 2568 ไว้ 5 เป้าหมาย 1.แก้ปัญหาภาวะเตี้ย 2.แก้ปัญหาภาวะผอม 3.แก้ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 4.แก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในผู้หญิงอายุระหว่าง 15-49 ปี และ 5.ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาอย่างเดียว สำหรับทารกอายุ 0-6 เดือน ซึ่งปัจจุบันมี 70 ใน 74 ประเทศทั่วโลกที่มีความก้าวหน้าในยุทธศาสตร์ดังกล่าว อย่างน้อย 1 ข้อจาก 5 ข้อ และมีเพียงประเทศเคนยาเพียงประเทศเดียวที่บรรลุ 5 เป้าหมายยุทธศาสตร์

สำหรับประเทศไทยพบว่า หากวัดจาก 5 ยุทธศาสตร์โภชนาการ ไทยยังอยู่ในอันดับ 0 เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน พบว่าประเทศเวียดนามสามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์คะแนนอันดับ 4 นับว่าสูงกว่าไทย

ดร.ลอเรนซ์กล่าวว่า เมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อน ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศแบบอย่างในการแก้ปัญหาโภชนาการในแม่และเด็ก แต่ปัจจุบันถ้าดูจากข้อมูลตัวเลขการสำรวจขณะนี้ก็จะพบว่า มีเด็กเตี้ยและน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขณะที่เด็กอ้วนก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดโภชนการ นอกจากนี้ ปัจจุบันความสนใจในปัญหาโภชนาการได้พุ่งเป้าไปที่ปัญหาโภชนการเกินมากกว่า การขาดโภชนาการอีกด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องมีการแก้ปัญหา และในแง่เศรษฐศาสตร์พบว่า การลงทุนทางโภชนาการเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ลงทุนเพียง 1 เท่า จะได้ผลตอบแทนกลับมาถึง 40 เท่า

ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าคณะนักวิจัยในการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย กล่าวว่า ประเด็นที่ทำให้ไทยได้ระดับต่ำกว่าเวียดนามน่าจะมาจากภาวะเตี้ยในเด็ก ซึ่งทาง Global Nutrition Report รายงานว่า เด็กไทยเตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานประมาณ 15-16% เป็นการวัดทั้งเด็กไทยและแรงงานต่างชาติด้วย และวัดเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ ขณะที่การสำรวจของเราเองพบว่า เรามีเด็กเตี้ยประมาณ 7% เท่านั้น และวัดเด็กตั้งแต่อายุ 1-5 ปี ซึ่งเป็นการวัดจากกลุ่มเด็กที่มีสัญชาติไทยโดยตรง การสุ่มตัวอย่างจึงครอบคลุมไม่เหมือนกัน แต่ถึงกระนั้นการที่มีเด็กเตี้ยมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าไม่ควร เกิน 5% ถือว่าเป็นปัญหาที่เราจะต้องใส่ใจหาทางแก้ปัญหานี้เช่นเดียวกับภาวะเด็กอ้วน ที่มีมากขึ้น
"บ้านเราควรสนใจปัญหาที่เรียกว่าเป็น Double bueden ทั้งเด็กเตี้ย ขาดสารอาหาร กับเด็กอ้วน เพราะโภชนาการเกินไปพร้อมๆ กัน"

Advertisement

ด้าน รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล อาจารย์สถาบันวิจัยโภชนการ ม.มหิดล ผู้ศึกษาเรื่องโภชนาการในเด็ก กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา อัตราเด็กตัวเตี้ยในประเทศไทยทรงตัว หมายถึงไม่ได้ตัวสูงขึ้น และก็ไม่ได้เตี้ยลงกว่าเดิม แต่การทรงตัวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเรามีปัญหาด้านโภชนการในเด็ก ทำให้การพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กไทยยังไม่ได้ดีขึ้น

"อัตราเด็กเตี้ย 15-16% ที่ Global Nutrition Report รายงาน เราอยู่มายาว 10-15 ปีแล้ว คำถามคือเกิดจากอะไร แต่เราดีขึ้นจากแต่ก่อนแล้วหยุดไป เราต้องมาดูกันว่าเด็กขาดวิตามิน แร่ธาตุอะไรบ้าง เราต้องฟื้นฟูด้านการจัดการอาหารหรือเปล่า รวมไปถึงการอาจต้องดูร้านค้า ร้านสะดวกซื้อในชุมชน ที่ตอนนี้เข้าไปถึงทุกซอกมุมในชุมชนแล้ว ขนมเด็กที่พ่อแม่ซื้อให้ลูกกินคืออะไร มีวิตามิน แร่ธาตุแค่ไหน"

รศ.ดร.เอมอร วสันตวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ กล่าวว่า การรายงานภาวะโภชนาการของ Global Nutrition Report เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้จัดทำรายงาน ไม่ได้มาจากประเทศเจ้าของข้อมูล สำหรับประเทศไทย การเก็บข้อมูลด้านโภชนาการมีหลายหน่วยงาน เช่น มีสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักนโยบายด้านยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และยังมีหน่วยงานอื่นๆ อีกมาก แต่มีปัญหาว่าขณะนี้ยังไม่มีแผนชัดเจนเรื่องการบูรณาการข้อมูลจากแต่ละหน่วย งานให้เป็นข้อมูลกลาง เพื่อแก้ปัญหาด้านโภชนาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัญหาโภชนาการในเด็กไทยที่ขณะนี้มักจะพุงเป้าไปที่เด็กอ้วนมากกว่าเด็ก น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน อาจต้องดูบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการมีร้านสะดวกซื้อเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโภชนาการของ ประเทศ

"ท่าน รมว.สาธารณสุข เมื่อได้รับฟังปัญหานี้แล้ว ท่านบอกว่าหลังจากนี้จะผลักดันเรื่องโภชนาการอย่างจริงจัง" รศ.ดร.เอมอรกล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
โภชนาการเด็กไทยแย่"เตี้ย"คงที่10-15ปี