ครูในศตวรรษที่ 21
ครูในศตวรรษที่ 21

Advertisement

Advertisement

ครูในศตวรรษที่ 21

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-02-02 เปิดอ่านแล้ว : 5868 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ครูในศตวรรษที่ 21

ครูในศตวรรษที่ 21

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [email protected]


ถือเป็นของขวัญส่งท้ายวันครู ปี 2559 เพิ่งจะผ่านไป จาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่มองว่าบทบาทหน้าที่ของครูไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ก็ยังคงสำคัญเสมอ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่นั้น การมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอเสียแล้ว

เมื่อเป็นเช่นนั้น ครูจำเป็นต้องมีทักษะและคุณสมบัติเพิ่มอีก 3 ประการ คือ

ครู ต้องเข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กและเข้าใจถึงการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นอย่างไร และ

ครูต้องมีทักษะในการสอนแบบใหม่ เพื่อให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21

และข้อสุดท้าย คือ ครูต้องมีความสามารถในการประเมินผลสำเร็จโดยดูผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในเด็ก แต่ละคน แล้วให้เด็กสะท้อนการเรียนรู้ตลอดเวลา

Advertisement

คุณสมบัติที่สำคัญ ครูในการสอนแบบใหม่ ศตวรรษที่ 21 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช หมายถึง ครูต้องมีฉันทะ มีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้เพื่อทำหน้าที่ครูที่ดี เรียนรู้จากห้องเรียนของตัวเอง ต้องตั้งเป้าหมาย learning out come ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ในปีนี้ เทอมนี้ หรือวิชานี้ คือ อะไร

ส่วนการออกแบบการเรียนรู้แบบใหม่ของครู ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากข้างในตัวเอง จากการปฏิบัติ การสัมผัส การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ในขณะให้เด็กทำกิจกรรมครูเองก็ต้องมาทำความเข้าใจ จะร่วมเรียนรู้หรือเข้าใจไปพร้อมๆ กับเด็กได้อย่างไร จะเป็นแรงเสริมให้กำลังใจแก่เด็กได้อย่างไร ซึ่งในกระบวนการนั้นครูจะเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ได้ตลอด

ครูสมัยใหม่ต้องคิดเสมอว่า การจัดการเรียนรู้ของครูจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรต่อผู้เรียนบ้าง ต้องรู้ว่าหากจะทำให้เกิดการเรียนรู้ อะไรจะทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นนั้นได้ เมื่อให้เด็กทำอะไร ครูเองก็ต้องรู้ว่าทำอย่างไร

คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ครูจะขาดเสียมิได้ คือ ต้องมีความสามารถในการประเมินผลสำเร็จของลูกศิษย์โดยดูผลสัมฤทธิ์ที่เกิด ขึ้นของเด็กแต่ละคน บางคนไปได้ไว บางคนไปได้ช้า จะทำอย่างไรจึงจะทำให้เด็กทั้งชั้นเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ถึงแม้ว่าเด็กบางคนหัวจะช้าก็ตาม

นี่เป็นเพียงแนวคิดเพียงบางส่วนของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ต้องการเห็นครูได้ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีสอน ให้กลายเป็นครูยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ครูในศตวรรษที่
21