ดาวน์โหลดที่นี่!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กว่า ๕,๐๐๐ ข้อ
ดาวน์โหลดที่นี่!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กว่า ๕,๐๐๐ ข้อ

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กว่า ๕,๐๐๐ ข้อ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-02-08 เปิดอ่านแล้ว : 5950 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กว่า ๕,๐๐๐ ข้อ

รวบรวมแนวข้อสอบสำหรับสอบครูผู้ช่วย ภาก ก. และ ภาค ข. สำหรับผู้ที่เตรียมตัวอ่านสอบครูผุ้ช่วยทุกวิชาเอก รวบรวมไว้กว่า 20 ชุด พร้อมเฉลย ให้ท่านดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรีครับ

 1.ข้อสอบคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน

2.ข้อสอบวิชาการศึกษา 3 ชุด + เฉลย

3.ข้อสอบวิชาการศึกษา จำนวน 500 ข้อ

4.ข้อสอบเจตคติและการลาของครู

5.ข้อสอบ การลงโทษนักเรียน และนักเรียน พ.ศ. 2548 จำนวน 2 ชุด

6.ข้อสอบวิชาความรอบรู้และกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่

7.ข้อสอบวิชาการศึกษา 120 ข้อ + เฉลย

8.แนวข้อสอบฟรี วิชาการศึกษา 30 ข้อ พร้อมเฉลย

9.ข้อสอบวิชาการศึกษา วิชาชีพครู 6 ชุด

10.ข้อสอบวิชาอุดมการณ์ของความเป็นครู 30 ข้อ

Advertisement

11.ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.สาขาคอมฯ 100 ข้อ

12.ข้อสอบคอมฯ+เฉลย 140 ข้อ

13.รวมข้อสอบคอมพิวเตอร์ 400 ข้อ สำหรับครูผู้ช่วย 2558

14.แจกข้อสอบภาค ก. สำหรับครูผู้ช่วย 100 ข้อ ฟรี

15.ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 99 ข้อ

16.ข้อสอบฐานข้อมูล+สารสนเทศ+จริยธรรมฯ

17.ข้อสอบโปรแกรมสำเร็จรูปฯ 80 ข้อ (พร้อมเฉลย)

18.แนวข้อสอบเอกคอมฯ วิชาภาษาซี 60 ข้อ

19.ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.สาขาวิชาคอมฯ 120 ข้อ

20.แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 60 ข้อ

ที่มา : http://krootoey.com/index.php/examination/407-excam22.html

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดที่นี่!!
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
กว่า
๕,๐๐๐
ข้อ