สพฐ.ยกระดับโรงเรียนคณิต-วิทย์สอนสะเต็มศึกษา 2,250 แห่งพ.ค.นี้
สพฐ.ยกระดับโรงเรียนคณิต-วิทย์สอนสะเต็มศึกษา 2,250 แห่งพ.ค.นี้

Advertisement

Advertisement

สพฐ.ยกระดับโรงเรียนคณิต-วิทย์สอนสะเต็มศึกษา 2,250 แห่งพ.ค.นี้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-04-08 เปิดอ่านแล้ว : 1356 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.ยกระดับโรงเรียนคณิต-วิทย์สอนสะเต็มศึกษา 2,250 แห่งพ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 5 เมษายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาโดย กำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับประเทศใน ส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง และกำหนดให้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาครอบคลุมโรงเรียนทั่ว ประเทศ

          โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศ แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต จะต้องมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาเขตละ 10 โรงเรียน เท่ากับว่าจะมีโรงเรียนขับเคลื่อนเรื่องสะเต็มศึกษาจำนวน 2,250 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยจะเป็นโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสพฐ.

          "การขับเคลื่อนเรื่องสะเต็มศึกษาจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยนำหลักการจัดการศึกษาและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ไปใช้ และในเดือนพฤษภาคม จะเริ่มต้นจัดอบรมครูแกนนำระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 3 วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจเรื่องดังกล่าวให้แก่บุคลากรสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

          นายการุณ กล่าวต่อว่า ในส่วนการฝึกอบรมจะเป็นระบบออนไลน์ผ่านระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน หรือ ทีอีพีอี ออนไลน์ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสสวท. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการ เรียนการสอนให้เด็กได้อย่างมีคุณภาพ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สพฐ.ยกระดับโรงเรียนคณิต-วิทย์สอนสะเต็มศึกษา
2,250
แห่งพ.ค.นี้