ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-22 เปิดอ่านแล้ว : 49657 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

สสวท. โดยโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 2559 ได้เผยแพร่ กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559 มีเนื้อหาตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้สอนเรื่อง STEM ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดังนี้ครับ

รายชื่อกิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

ป. 1

การสื่อสาร

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

เล่นล้อวงกลม

   

ป. 2

รักษ์คอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

เรือบรรทุกน้ำ

   

ป. 3

การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

เรือใบกับสายลม

   

ป. 4

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

โมบายปลาตะเพียน

   

ป. 5

เครื่องดักแมลงวัน

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

สวนมะนาวนอกฤดู

   

ป. 6

รถของเล่นไฟฟ้า

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

นักโภชนาการน้อย

   

ม. 1

ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

The young designer

   

ม. 2

ลำบากบากแค่ไหน กลไกช่วยได้

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

นาวาฝ่าวิกฤต

   

ม. 3

สว่างไสวด้วยสายน้ำ

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม

   

ม. 4

สนุกกับบันจีจัมป์

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

   

ม. 5

Advertisement

ถุงประคบร้อน

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

สเลอปี้

   

ม. 6

สัญญาณกันขโมย

ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559          ดาวน์โหลด!! กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

ชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด

   

ที่มา : สสวท

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลด!!
กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่
ปีการศึกษา
2559