คลิกด่วนที่นี่! เมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กว่า 500 กิจกรรม
คลิกด่วนที่นี่! เมนูกิจกรรมสนับสนุน  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กว่า 500 กิจกรรม

Advertisement

Advertisement

คลิกด่วนที่นี่! เมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กว่า 500 กิจกรรม

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-23 เปิดอ่านแล้ว : 7169 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คลิกด่วนที่นี่! เมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กว่า 500 กิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้สังเคราะห์และสร้างคลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในโครงการ ๓,๘๓๑ โรงเรียน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนนำร่องในการเข้าถึงและเลือกเมนูกิจกรรมสนับ สนุนต่าง ๆ จากองค์กรและหน่วยงานภายนอก ที่ได้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบนำไปปรับใช้ได้ตามความสนใจ

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกกิจกรรมได้จากเว็บไซต์

http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
คลิกด่วนที่นี่!
เมนูกิจกรรมสนับสนุน
“ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”
กว่า
500
กิจกรรม