การศึกษาไทยไร้ทางออก
การศึกษาไทยไร้ทางออก

Advertisement

Advertisement

การศึกษาไทยไร้ทางออก

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-06-04 เปิดอ่านแล้ว : 846 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

การศึกษาไทยไร้ทางออก

การศึกษาไทยไร้ทางออก

เลาะเลียบคลองฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [email protected]


ขณะ ที่ยังไม่มีรายงานผลจัดสอบโอเน็ต 3 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เคยออกข่าวประกาศให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบเอง โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น มีผลประเมินออกมาอย่างไรนั้น น่าจะคอยได้

แต่อย่างน้อยความคาดหวังอย่างสูงยิ่ง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระดังกล่าว น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งความมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ ครอบคลุมครบด้านการประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ และการประเมินคุณลักษณะ

กำชับด้วยข้อความ สถานศึกษาต้องประเมินตามความเป็นจริงโดยให้เด็กทำโครงงาน ชิ้นงาน และได้วางกรอบป้องกันครูช่วยเหลือเด็กด้วยคะแนน ตามที่หลายฝ่ายมีกังวลใจกับสิ่งที่ไม่มีใครรับประกันได้ในข้อนี้

ขณะ ที่การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงไปยังกลไกอื่นๆ ยังมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการรับตรง การสอบโควตาในพื้นที่ การสอบคัดเลือกของกลุ่มคณะ/สาขาวิชา ที่ยังมีเงื่อนไข และความต้องการผู้ที่เข้าเรียนล้วนแตกต่างกัน

ทั้งนี้เพื่อจัดกลุ่ม คนไปพัฒนาได้แบบเร็ว มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานความถนัด โดยดูผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ประกอบ

จึงเป็นที่มาของการปลอม เอกสารเพื่อให้ได้เข้าเรียน การปลอมเอกสารคะแนนสอบ และความพยายามทุจริตหลากหลายวิธีการในการจะได้เข้าไปเรียนสาขาวิชาในสถาบัน อุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของรัฐและเอกชน ซึ่งระยะหลังมีการตรวจพบจับได้ไล่ทันทำให้ผู้กระทำผิดเสียอนาคตไปมิใช่น้อย

ข้อ เสนอล่าสุดการเสวนาของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เรื่องระบบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย บรรดาอาจารย์ นักบริหารอุดมศึกษาและนักวิชาการคนดังทั้งหลาย ประสานเสียงเสนอทางออกที่มาในรูปแบบลักษณะชนิดให้ไปตายเอาดาบหน้า

คือ ให้โละระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย โดยเปิดให้เด็กเข้าเรียนตามชอบ หากใครเรียนไม่ได้ก็ให้คัดออกไป คงไม่ใช่ทางออกในการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 3 มิ.ย. 2559

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
การศึกษาไทยไร้ทางออก