สพฐ.จัดลูกเสือช่วยงานวันลงประชามติ 32,000 คน
สพฐ.จัดลูกเสือช่วยงานวันลงประชามติ 32,000 คน

Advertisement

Advertisement

สพฐ.จัดลูกเสือช่วยงานวันลงประชามติ 32,000 คน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-07-27 เปิดอ่านแล้ว : 1013 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.จัดลูกเสือช่วยงานวันลงประชามติ 32,000 คน

สพฐ.จับมือ กกต.จัดลูกเสือช่วยปฎิบัติหน้าที่วันลงประชามติ 7 ส.ค. กว่า 32,000 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.ที่ติดตามการปฏิบัติงานของลูกเสือ กกต.อีกกว่า 1,600 คน


วันนี้ (26 ก.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบรัฐมธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญในการออกเสียงประชามติ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้ปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ กกต. ปฏิบัติงานทั้งในด้านเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนในการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกเสืออาสา กกต. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 จำนวน 32,560 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.ที่ติดตามการปฏิบัติงานของลูกเสือ กกต. จำนวน 1,628 คน จากสถานศึกษา 814 แห่ง

"สพฐ.มีความตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมสนับสนันการออกเสียงประชามติตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงสนับสนุนการมีบทบาทของลูกเสือ กกต. เพื่อทำหน้าที่ที่ช่วยเหลือและบริการประชาชนในเลือกเลือกตั้ง ในออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559  " เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า  อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงเสียงประชามติในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์ทั้งก่อนและหลังลงเสียงประชามติ  อาทิ การสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้นักเรียนได้รับรู้แล้วสื่อผ่านไปยังผู้ปกครอง และ หลังจากวันลงเสียงประชามติ 7 สิงหาคม ก็จะมีกิจกรรมรายงานผลว่าผลการลงเสียงเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวทั้ง 6 สัปดาห์นี้จะทำให้นักเรียนรู้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการลงเสียงประชามติทั้งระบบ...

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.20 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สพฐ.จัดลูกเสือช่วยงานวันลงประชามติ
32,000
คน