นักวิชาการแนะ เสมา ๑ ลงพื้นที่รับปัญหาเสนองานวิจัย อุดจุดอ่อนการปฏิรูป
นักวิชาการแนะ เสมา ๑ ลงพื้นที่รับปัญหาเสนองานวิจัย อุดจุดอ่อนการปฏิรูป

Advertisement

Advertisement

นักวิชาการแนะ เสมา ๑ ลงพื้นที่รับปัญหาเสนองานวิจัย อุดจุดอ่อนการปฏิรูป

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-10-15 เปิดอ่านแล้ว : 926 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

นักวิชาการแนะ เสมา ๑ ลงพื้นที่รับปัญหาเสนองานวิจัย อุดจุดอ่อนการปฏิรูป

ชี้ต้องระเบิดการศึกษาครั้งใหญ่

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ของ ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิชเมธี วิจัยอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งมีข้อค้นพบสำคัญเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของไทย คือ นโยบายและแผนการศึกษาชาติที่กำหนดจากส่วนกลางหรือนโยบายจากบนลงล่างสู่ระดับปฏิบัติในพื้นที่ตามโครงสร้างและระบบการศึกษาในปัจจุบันนั้น พบว่า ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะโครงสร้างและระบบการบริหารงานนั้นแข็งตัวไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถจับประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ซึ่งแตกต่างกัน ทั้งความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน ก็เข้าใจไปคนละทิศทาง ตามแต่ที่ผู้บริหารในแต่ละพื้นที่จะเข้าใจ กิจกรรมที่นำมาใช้กับแผนงานต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม การจัดทำคู่มือและนำร่อง ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน ก็เป็นรูปแบบเดียว เพราะฉะนั้นหากยังคงเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาโดยการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติจากบนลงล่างเช่นนี้ต่อไป การปฏิรูปการศึกษาก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวต่อว่า จากงานวิจัยดังกล่าว ตนมีความเห็นว่า แนวทางที่รัฐบาลนี้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งใช้มาตรา 44 จัดตั้งกรมวิชาการและตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งยึดพื้นที่จังหวัดเป็นพื้นที่จัดการตนเองนั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้อง แต่การดำเนินงานกว่าร้อยละ 70 ต้องยุ่งกับการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเวลาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งต้องใช้เวลาในการประชุมทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดเป็นแผนจังหวัด แต่เวลาส่วนใหญ่กลับเป็นการประชุมเรื่องการบริหารงานบุคคล ซึ่งไม่ใช่เรื่องถนัดของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งตนยืนยันว่า กศจ.มีบทบาทสำคัญ แต่หากให้ กศจ.ทำงานผิดหน้าที่ ก็จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาหลงทางอีก

Advertisement

“ผมอยากส่งสัญญาณถึงรัฐบาล และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้นำงานวิจัยของ ศ.ดร.สุวิมลไปศึกษา ซึ่งจะเห็นจุดอ่อนของการปฏิรูปการศึกษา และขอให้ รมว.ศธ. เปิดรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภายนอก ศธ. ให้มากกว่านี้ และลงพื้นที่เพื่อฟังปัญหาจากคนในพื้นที่โดยตรง ก็จะได้ข้อเท็จจริง เพื่อกำหนดทิศทางปฏิรูปการศึกษาที่เห็นผล เป็นการระเบิดการศึกษาครั้งใหญ่ ไม่ใช่เรื่อยๆเอื่อยๆ อย่างในขณะนี้” ศ.ดร.สมพงษ์กล่าว.อ่านข่าวต่อได้ที่: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 15 ต.ค. 2559

ชี้ต้องระเบิดการศึกษาครั้งใหญ่ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อนการ

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/754266

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
นักวิชาการแนะ
เสมา
ลงพื้นที่รับปัญหาเสนองานวิจัย
อุดจุดอ่อนการปฏิรูป